Skien kommune har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. Les mer om arbeidet med å utvikle den nye planen.

Bærekraftsmål skal nås innen 2030

FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs hovedforsamling i 2015. Det finnes 17 bærekraftsmål og 169 delmål. Målene skal nås innen 2030.
Les mer »

Hvor mange innbyggere blir vi i 2030?

Skien har siden år 2000 hatt en jevn vekst og vi er nå 55 000 skiensborgere. I følge nye befolkningsframskrivinger er det sannsynlig at veksten vil fortsette mot 2030, men i lavere tempo.
Les mer »

Høyest vekst av nye arbeidsplasser

I 2019 hadde Skien høyere vekst i antall arbeidsplasser enn noen annen sammenlignbar bykommune på Østlandet. 2019 kroner med dette en god utvikling som har vart i flere år.
Les mer »