Regnskap og innfordring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skatter og avgifter

Fra og med 01.11.2020 er skatteoppkreveren statliggjort. Det som tidligere var Kemneren i Grenland er nå delt og overført til hhv.  Skatteetaten og Seksjon for regnskap og innfordring i Skien kommune.

Om du har spørsmål om skatt for person eller næring må du kontakte Skatteetaten på
800 800 00 eller via skatteetaten.no/ny-skatteoppkreving

Gjelder din henvendelse eiendomsskatt eller kommunale avgifter kan du kontakte Seksjon for regnskap og innfordring på 35 58 10 50.

Eiendomsskatt

I Skien kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk og ubebygde tomter. Inntektene fra eiendomsskatten går i sin helhet til Skien kommune, og bidrar til finansieringen av de kommunale tjenestene.

Fakturaer

Forfallsdatoen på alle fakturaer er den 20. i alle måneder. Hvis du betaler kommunale avgifter tre ganger i året er forfallsdatoene 20. februar, 20. juni og 20. oktober.

Hvis du har valgt månedlig faktura for kommunale avgifter betaler du etterskuddsvis. Det vil si at betalingsfristen for januarfakturaen er 20. februar. 

Fakturaspørsmål

Har du spørsmål til innholdet i en faktura kan du kontakte den enheten som har utstedt fakturaen. Ring sentralbordet på på telefon: 35 58 10 00 for å komme i kontakt med riktig enhet. 

Vi oppfordrer deg til å velge eFaktura.

Har du spørsmål om betaling av eiendomsskatt eller kommunale krav kan du kontakte Seksjon for regnskap og innfordring på 35 58 10 50 eller innfordring@skien.kommune.no.

Du kan også avtale et møte med oss på telefon 35 58 10 50 eller møte opp utenfor våre lokaler i Kongensgate 9 Landmannsgården, inngang fra Skistredet, og kontakte oss per telefon. Vi vil komme ut og åpne for deg. 

Digitale fakturaer

Skien kommune gjennomgår sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy. Som del av dette arbeidet, innførte vi ny rutine for utsending av faktura i  september 2019.

Har du spørsmål,  kan du kontakte oss på tlf 35 58 10 60 eller epost regnskap@skien.kommune.no

Hvilke konsekvenser har dette for deg?

Den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, AvtaleGiro, Vipps regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig vil fakturaen bli levert som papirfaktura i postkassen din.

Avtalegiro

Dersom du som kunde har AvtaleGiro, vil også betalingsvarselet bli forsøkt distribuert digitalt. Den nye fakturablanketten vil ikke ha noen girodel til brevgiro. En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

eFaktura

eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal. eFakturaavtale oppretter du i banken din. Med eFaktura kan du være sikker på at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Les om hvordan du oppretter eFaktura 

Faktura via Vipps

Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet for å tilby Vipps regning. Dette forutsetter at du bruker Vipps, og har aktivert Vipps regning inne i appen.

Faktura i Digipost/eBoks

Hvis du har digital postkasse kan du få faktura i den. Gjelder ikke hvis du har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen, da vil du motta faktura gjennom disse kanalene som før.

Faktura som vedlegg i e-post

Hvis vi har din e-post adresse i vårt system kan du få faktura som vedlegg i en e-post. Gjelder kun hvis du ikke bruker en av de digitale kanalene som er nevnt ovenfor.

Faktura i postkassen?

Hvis du ikke benytter deg av noen av de digitale kanalene vi har omtalt her, vil du få fakturaen din i postkassen på samme måte som før. Den eneste forskjellen du vil merke er at fakturaen ser litt annerledes ut. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, men du kan bruke den til å sende brevgiro.

Dette gjør du før du sender den som brevgiro:

  • Signer den nye regningen med din underskrift og dato
  • Kontroller at fakturaen inneholder kredittkonto, beløp og KID - nummer
  • Legg ved følgeseddelen
  • Send inn Brevgiro konvolutten

Månedlig fakturering

Du kan velge om du vil betale kommunale avgifter 3 eller 12 ganger i året. Standard antall er faktura tre ganger i året. Ønsker du faktura hver måned, trykk på boksen nedenfor og fyll ut skjemaet.

Vi gjør oppmerksom på at skjema for månedlig faktura må fylles ut innen følgende frister:

Registrer du skjemaet før 1. mai betaler du tidligere 2. termin til forfall 20. juni

Registrer du skjemaet før 1. september betaler du tidligere 3. termin til forfall 20. oktober

Registrer du skjemaet før 1. desember betaler du tidligere 1. termin til forfall 20. januar.

Lenke til søknadsskjema

Vi oppfordrer deg til å velge eFaktura, det sparer miljøet og deg og oss for tid. Ønsker du månedlig faktura på papir vil det påløpe et miljøgebyr på 40 kroner per faktura. Miljøgebyret kommer i en egen faktura to ganger i året.

Forfallsdatoen på alle fakturaer er den 20. i alle måneder. Du betaler etterskuddsvis. Det vil si at betalingsfristen for januarfakturaen er 20. februar. 

Kontonummer og KID

Kontonummer og KID finner du som regel på fakturaen.

Skien kommunes kontonummer for innbetaling av kommunale krav er: 1503.39.42173

Publisert: 25.10.2016 09:37
Sist endret: 11.02.2021 16:18