Handel på kommunal grunn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Torgtillatelse

På Handelstorget i sentrum er det avsatt 4 plasser for torgsalg. Plassene er tilrettelagt med tilgang til strøm og vann. For å selge varer på torget må det søkes om tillatelse. Ta kontakt med Servicesenteret. Mailadresse: servicesenteret@skien.kommune.no.  Tlf. 35 58 10 00.

Torgtillatelsen gjelder ikke for nattåpent.

For nattåpent/bynatt kontakter man Skien By på tlf  91 88 48 88.

Det er ikke tillatt å selge sprayprodukter grunnet tilgrising av omgivelsene.

Det er ikke anledning til å ha bil på torget.

For salg eller servering av mat for en dag finner du mer informasjon hos Mattilsynet her: matsevering - kortvarig salg av mat
Ved større arrangementer som blant annet Mersmak og julemarked i gågatene skal servicesenteret opplyse om at låntaker ikke kan benytte torgplassen.

Torgvedtekter

Vi henstiller alle utstillere og selgere til å lese teksten om Plastfri Skien kommune nederst på denne siden.

Kiosker og boder

Skien kommune har 2 plasser som kan benyttes til flyttbare utsalgsboder, Handelstorget (bodplass 3/4) og Dizzie Tunes Plass. Det må sendes skriftlig søknad, med kontaktinformasjon og evt. tillatelse gis til salgsansvarlig inntil 1 år om gangen.

Søknaden sendes skien.postmottak@skien.kommune.no og skal inneholde tillatelse fra Mattilsynet og bilder av vognen.

Inntil videre leies arealet ut vederlagsfritt etter retningslinjer som beskrevet nedenfor.

Flyttbare kiosker og boder tillates kun utplassert på anvist plass i tidsrommet fra 21.00 - 0400 fredag og lørdag. Ved større arrangementer kan kommunen be om at vognen flyttes.

Estetisk utforming, plassering, skilting, pynting etc. skal godkjennes av Drift og anlegg.

Leier skal hele tiden holde området ryddig og fritt for avfall (hurtigmatemballasje, drikkebeger, flasker, sigarettstumper og lignende). Dette gjelder også tilstøtende områder dersom leiers virksomhet medfører forsøpling utover det leide areal. Jfr. Politivedtekt for Skien kommune, kap. V, § 20. Avfallet skal fjernes begge dager.

Søknadsfrist for kommunens faste bodplasser er 1. desember.

Avtalen gjelder for angitt tidsrom og kan forlenges.

Kommunen kan si opp avtalen med en måneds varsel.

Det tas ingen leie, men bodeier må betale de faktiske utgifter.
Bodeier som benytter strøm blir fakturert med kr 2 000,- pr. sesong.

For mer informasjon, ta kontakt med Servicesenteret tlf. 35 58 10 00

Vi henstiller alle utstillere og selgere til å lese teksten om Plastfri Skien kommune nederst på denne siden.

Gatesalg juletrær

Det skal søkes om tillatelse til salg av juletrær på kommunal grunn.

Skriftlig søknad sendes til: skien.postmottak@skien.kommune.no

Last ned kart til søknaden 

eller ta kontakt med servicesenteret på tlf 35 58 10 00/mail servicesenteret@skien.kommune.no

Vi henstiller alle utstillere og selgere til å lese teksten om Plastfri Skien kommune nederst på denne siden.

 

Gatesalg i sentrum 17. mai

Bodsalg av mat og drikke i sentrum på 17. mai skal godkjennes av 17. mai komiteen.

Det er ikke tillatt å selge produkter som heliumsballonger, spraybokser eller andre beholdere med skum (serpentiner), maling eller annet som griser til omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å selge gasshorn eller andre gassdrevne/batteridrevne leker som skaper høy lyd. Søppel skal fjernes fra stedet når salget er ferdig.

Skriftlig søknad sendes innen 1. april til skien.postmottak@skien.kommune.no

Vi henstiller alle utstillere og selgere til å lese teksten om Plastfri Skien kommune nederst på denne siden.

 

Plastfri Skien kommune

Skien bystyre vedtok den 13.12.18 at Skien kommune skal arbeide mot visjonen «Skien, en plastfri kommune» og med bakgrunn i dette redusere bruken av plast så langt det er praktisk mulig. I den sammenhengen ønsker bystyret at ved arrangementer på kommunal grunn skal unødvendige engangsartikler i miljøskadelig plast unngås så langt det er mulig. Dette gjelder også arrangementer i regi av andre. Bystyret ønsker også at arrangører skal kunne vise til hvordan de vil sortere og håndtere avfall.

Publisert: 18.11.2016 12:27
Sist endret: 30.08.2022 09:56