Fiskekort

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fiskemuligheter i Skien kommune

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere).

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Informasjonsside om fiske

Kjøp av dagskort

Kjøp dagskort

Kjøp fiskekort med sms 

Fiskekort kan også kjøpes på følgende utsalgssteder:

  • Jakt og fjellsport
  • Intersport Down Town
  • Esso Marina Porsgrunn

For nærmere informasjon om fiske, se: www.skienselva.no.

Rammen for tillatt fiske etter laks og sjøørret nedenfor Skotfoss er 01.06 - 31.08 og ovenfor Skotfoss 01.06 -30.09.

For fiske i Norsjø

Fra Skotfoss og videre opp til Heddalsvatnet selges fiskekort ved lokale bensinstasjoner, overnattingssteder og turistinformasjoner, eller på nett.

Kjøp fiskekort for fiske i Hddøla opp til Omnesfossen

For fiske i Stubben i Numedalslågen 

Skien kommune selger også fiskekort for laksefiske i Stubben i Numedalslågen. Informasjon og salg av kort hos Visit Grenland, tlf. 35 90 55 20.

Kjøp fiskekort via Booking Lågendalen

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i Norge kan først gjøres etter å ha løst en statlig fisketrygdeavgift. Dette gjelder for alle over 16 år. Du kan løse fisketrygdeavgift på nett eller ved alle landets postkontorer eller post i butikk.

På blanketten finner du mye nyttig informasjon. Fiske etter innlandsfisk er fritatt fra fisketrygdavgift. Barn og unge under 18 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i Norge i perioden 1. januar til 20. august.

Fiskeregler

I områder hvor det ikke selges fiskekort kan barn og unge under 18 år fiske uten å spørre grunneier om tillatelse.

Fisketider:

  • Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre etter laks, sjøørret og innlandsfisk, unntatt i fredningssoner.
  • Det er nattfredning mellom kl.24.00 og kl.05.00
  • Døgnkvote pr. fisker er to laks/sjøørret.
  • Fiske etter ål er forbudt i hele vassdraget.

Desinifiseringsstasjon er tilgjengelig ved Elstrøm renseanlegg, Kulltangbrua i Porsgrunn og Klosterfossen. Her kan alt fiskeutstyr og båter/kanoer desinifiseres.

Utfyllende fiskeregler

Tilleggsregler for Skotfoss, Klosterfoss og Bliva

Publisert: 06.01.2017 10:34
Sist endret: 05.06.2018 13:40