Kommunens eierskap

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommunes hel- og deleide selskaper.

Kommunale foretak (KF)

Selskapet/foretakets navn                               Eierandel %      Hjemmeside              
Skien Fritidspark KF 100 Fritidsparken

Aksjeselskaper (AS)

Selskapet/foretakets navn                               Eierandel %      Hjemmeside               
Ibsenhuset AS 100 Ibsenhuset
Telemark og Vestfold Regionteater AS 33,3 Teater Ibsen
GREP Grenland AS 49 GREP
Kontorbygg AS 100 Kontorbygg
Skagerak Energi AS 15,2 Skagerak
Skien Dalen Skipsselskap AS  9,99 Kanalbåtene
Bygarasjen AS   100  Bygarasjen 
Skien Tomteselskap AS   100   
Mersmak i Skien AS   40  Mersmak
Skien Næringsfond AS   100   
Greve Biogass AS  9,84  Biogass
Bjorstaddalen avfallsanlegg AS  100  Bjorstaddalen 
     

Interkommunale selskaper (IKS)

Selskapet/foretakets navn                                Eierandel %     Hjemmeside               
Grenland Havn IKS  33,3  Grenland Havn 
Telemark Kommunerevisjon IKS  18,86  Kommunerevisjonen
Gea Norvegica Geopark IKS  9,63  Geoparken
Renovasjon i Grenland IKS  50,31  RIG
Vekst i Grenland IKS  44  VIG 
IKA Kongsberg IKS 7,08 Arkivet på Konsberg

 

Eierskapsmelding

Skien kommunes eierskapsmelding revidert 2022

Vedlegg 1 til kommunens eierskapsmelding - Kjennetegn ved de enkelte selskap

Vedlegg 2 til kommunens eierskapsmelding - Styreevaluering

Veldegg 3 til kommunes eierskapsmelding - Mal for rapportering til Bystyret

Publisert: 09.12.2016 13:07
Sist endret: 17.02.2023 12:51