Voksenopplæring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Grunnskole og spesialavdeling

Grunnskoleopplæring for voksne

Generell informasjon

Rettigheter:

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, se Opplæringsloven § 4A - 1. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder både minoritetsspråklige og norske elever. Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning, se Opplæringsloven § 4A-2.

De fleste som har elevstatus har også rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

 •  Kursene er på alle nivåer.
 • Grunnskolen gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Ta kontakt:

 • Rådgiver: Schanne Anette Myrtrøen - 35 50 38 20 / 35 50 38 24
Undervisningsfag
 • Norsk - muntlig og skriftlig
 • Matematikk - muntlig og skriftlig
 • Engelsk - muntlig og skriftlig
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
Realkompetansevurdering

Har du gjennomført 9-årig grunnskole utenfor Norge, og mangler bekreftelse på dette? Da kan du søke om å få vurdert din realkompetanse innenfor grunnskolens fem fag; Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.
Rettighetene til dette følger forskrift til opplæringsloven§§ 4-13 og 6-13, og gjelder elever over 16 år. Realkompetansevurdering er gratis.

•    Godkjent realkompetansebevis gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Privatister

Du kan melde seg opp som privatist til grunnskoleeksamen.
Oppmeldingsfrist er 1. mars

Søknad

Du kan søke på flere måter:

 

Søknadsfrist:
Hovedfrist er 15. april, men vi tar inn elever hele året.

Testing:
Nye søkere innkalles til kartlegging. 

Samtykke:
Samtykkeskjemaet brukes etter avtale med skolen.

Last ned og fyll ut skjema her.

Skolestart høsten 2022

Undervisningen starter onsdag 17.august kl. 08:30.

Nærmere informasjon og eventuelle spørsmål til:

 Undervisningsinspektør: Hege Melby Svalbjørg. Tlf. 35 50 38 20 / 35 50 38 21

Spesialundervisning for voksne

Generell informasjon.

Etter opplæringslovens §4A-2 har voksne med sakkyndig utredning rett til opplæring.

Opptakskrav:
For å få et tilbud må det foreligge en sakkyndig vurdering. Har du ikke sakkyndig vurdering kan du ta kontakt så hjelper vi deg.

Pris: Gratis for de som bor i Skien kommune.

Sted: Undervisningen foregår på skolen, eller på dagsentre og vernede bedrifter i Skien kommune.

Undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 22

 Brosjyre.

Brosjyre med informasjon om spesialavdelingen

 Undervisning for voksne på grunnskolens nivå.
 • Vi tilbyr undervisning til de som:
  • Sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker
  • Har behov for opplæring pga sykdom eller skade
  • Har medfødt funksjonshemming
 • Vi utreder og veileder
 • Gir hjelp til å utvikle og bruke alternativ kommunikasjon
Søknad

Elektronisk søknadsskjema 

 • Om du registerer deg kan du lagre søknaden, og fortsette senere.
 • Om du ikke registerer deg må du fylle ut alt med en gang og sende.

 • Dersom du ikke får til å fylle ut skjemaet, må du ta kontakt med skolen.

Søknadssfrist:
Det er ikke søknadsfrist, vi tar inn elever hele året.

Spørsmål til hvordan en søker:
Ta kontakt med undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 22

 

Samarbeidsutvalg

Møteplan for skoleåret 2022 - 2023:
 • 22. september 2022
 • 8. desember 2022
 • 2. februar 2023
 • 20. april 2023

Personvernerklæring

Personvernerklæring for skolene i Skien kommune

Kontakt oss Voksenopplæringen

Grunnskole og spesialavdeling

NB! Kontakt KIE tlf 35 58 43 60 for all informasjon vedrørende norskopplæring, norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerskapsprøver

Rektor Harald Dønnestad  mobil: 92013186
Inspektør på grunnskolen Hege Melby Svalbjørg  tlf 35 50 38 21
Inspektør på spesialavdelingen: Cecilie Ødesneltvedt tlf 35 50 38 22
Rådgiver på grunnskolen: Schanne Anette Myrtrøen tlf 35 50 38 24

 Epostadresse Voksenopplæringen:            vo@skien.kommune.no

 Telefon:                                                        tlf  35 50 38 20

 Besøksadresse:                                           Odds plass 3, 3722 Skien


For informasjon om Norskopplæring,  kurs i samfunnskunnskap og prøver, ta kontakt:

Kvalifisserings- og integreringsenheten (KIE)

 

Publisert: 23.11.2016 11:53
Sist endret: 15.11.2022 11:32