Privat hjemmeundervisning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Foresatte til elever i grunnskolen kan undervise egne barn hjemme. Under finner du gjeldende lover og retningslinjer dersom du ønsker at ditt barn skal få privat hjemmeundervisning.

Privat hjemmeundervisning er regulert av opplæringslova §2.13 - "bruk av lova for privat opplæring i heimen".  Etter opplæringsloven § 14-3 har kommunen både en rett og en plikt til å føre tilsyn/ kontroll av opplæringen. Tilsyn av hjemmeundervisning gjennomføres av rådgiver i oppvekstadministrasjonen. Følgende rundskriv omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet: privat hjemmeundervisning Udir-5-2013.

Kriterier for hjemmeundervisning

Kommunen krever ikke at du har formell pedagogisk kompetanse, men innholdet i undervisningen skal tilsvare den som blir gitt i offentlig grunnskole. Det er et krav om at læreplanverket skal følges, og at barnet får en tilpasset opplæring.

Dersom dere har felles foreldreansvar, må begge samtykke i valg av privat opplæring. Er dere ikke enige, skal barnet gå i offentlig grunnskole.

Privat hjemmeundervisning må være adskilt fra skolevirksomhet. Skal du undervise andre barn enn dine egne, må Kunnskapsdepartementet godkjenne drift av skole.

Kommunen fører tilsyn for å se til at barnet får tilsvarende grunnskoleopplæring som blir gitt i den offentlige skolen. Tilsynet skal skje i samarbeid med foresatte. Dersom ikke kravene til hjemmeundervisningen blir fulgt, kan kommunen kreve at barnet begynner på skolen.

Rutiner for tilsyn av hjemmeundervisning

Rettigheter som bortfaller ved privat hjemmeundervisning


Barn som ikke omfattes av den offentlige grunnskoleopplæringen mister rettigheter som blant annet spesialundervisning og særskilt språkopplæringen.

Gratisprinsippet gjelder ikke (opplæringsloven § 2-15), så kommunen har ikke plikt til å holde barna med lærebøker eller annet undervisningsmateriell. Foresatte har heller ikke rett på økonomisk kompensasjon fra kommunen.

Eleven får ikke standpunktkarakterer eller vanlig vitnemål (jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1). Elever som har mottatt privat hjemmeundervisning kan ikke ta eksamen i fag på 10. trinn som privatist for å få karakterer og vitnemål. I stedet skal kommunen skrive ut dokumentasjon om at grunnskolen er fullført.


Melding om privat hjemmeundervisning

Melding om privat hjemmeundervisning sendes til fagsjef Mona Rye-Kittelsen.
Når kommunalområdet Oppvekst har fått melding om privat hjemmeundervisning, oppretter de kontakt med foresatte for å avtale tidspunkt for tilsyn.

Publisert: 06.04.2022 08:53
Sist endret: 19.01.2023 12:32