Elevenes psykososiale læringsmiljø

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 har som delmål at alle barn og unge, uansett forutsetninger skal oppleve mestring, trygghet, trivsel og vennskap. Forebyggende arbeid, nulltoleranse for mobbing, samt god håndtering og oppfølging av elever som har opplevd krenkelser eller mobbing, er en viktig del av arbeidet.

Om elevenes skolemiljø

Opplæringslovens kapittel 9A omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Dersom det avdekkes krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal det alltid tas på alvor og undersøkes. Alle kommunale grunnskoler i Skien følger kommunale rutiner og prosedyrer for arbeid med å ivareta elevers rett til et godt skolemiljø gitt i Lov om grunnskole og den videregående opplæringen (Opplæringsloven). Det er også felles Ordensreglement for grunnskolene i kommunene i tillegg til lokalt ordensreglement på den enkelte skole.

Lenker til nettsteder om mobbing: nullmobbing.no    Foreldereutvalget for grunnskolen

Publisert: 19.10.2016 13:18
Sist endret: 24.01.2023 09:31