Voldelig ekstremisme/radikalisering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det benyttes en rekke metoder, tiltak og tjenester innenfor ulike sektorer for å forebygge voldelig ekstremisme og hatkriminalitet. Det er summen av den forebyggende innsatsen som gir resultater. Innsatsen koordineres gjennom SLT-modellen.

Det er viktig å bygge arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme på de samme grunnprinsipper som generell forebygging av kriminalitet. En inkluderende by der alle har mulighet for deltakelse ut fra sine egne ressurser og interesser vil virke forebyggende både på sosial utstøting, marginalisering og kriminalitet. Et inkluderende arbeid- og samfunnsliv er i tråd med vedtatte mål for Skien kommune og skal prege alle kommunens aktiviteter.

Er du bekymret for om noen du kjenner er i faresonen?

Mange av de samme risikofaktorene som man finner knyttet til rus, kriminalitet og senere marginalisering kan gjøre seg gjeldene i radikaliseringsfeltet. Det er viktige å ta bekymringstegnene som vist over på alvor, selv om den enkelte ikke har noen av de nevnte risikofaktorene knyttet til seg. Ønsker du å vite mer om tegn til bekymring og hva du kan gjøre dersom du er bekymret for noen du kjenner, kan du lese vår handlingsveileder.

Jobber du med ungdom og vil bruke vårt undervisningsopplegg?

Menneskerettigheter, demokrati, mangfold, ytringsfrihet og grenser for ytringer og handlinger er sentrale temaer skolen skal engasjere seg i. De finner sin naturlige plass i skolefagene og i holdningsarbeidet, som er en viktig del av skolens formål og samfunnsansvar. I tillegg aktualiseres temaene i læringsmiljøarbeidet: Alle elever skal oppleve trygghet og inkludering på skolen, og det er de voksnes ansvar å sørge for det. Vi har sammen med Telemark Fylkeskommune laget et 90 minutters undervisningsopplegg som du kan laste ned og bruke som et utgangspunkt i undervisningen.

Ønsker du å vite mer, eller bestille kurs/foredrag om temaet?

Skien kommune har de siste fire årene jobbet mye med å forebygge og forhindre radikalisering og hatkriminalitet og SLT-koordinator har gjennomført studie ved Høgskolen i Oslo og Akershus knyttet til forebygging av voldelig ekstremisme. SLT-systemet har iverksatt ulike tiltak for å implementere veilederen og bidra til økt fenomenkunnskap i vår kommune. Ta gjerne kontakt for å avtale kurs/foredrag eller undervisningsopplegg.

Kontaktinformasjon

SLT koordinator

Natasha Ferguson Finseth

natasha.ferguson.finseth@skien.kommune.no

M: 926 08 910

Publisert: 03.01.2017 10:18
Sist endret: 22.07.2022 10:14