Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Alle nyutdannede nytilsatte lærere i Skien kommune får en god overgang fra utdanning til yrke gjennom obligatorisk veiledning i ett år og tilbud om fortsatt veiledning påfølgende år.

Skien kommune har siden 1995 hatt en veiledningsordning for nyutdannede lærere i skole.  Fra og med 1998 gjaldt ordningen også for nyutdannede barnehagelærere. Universitetet i Sørøst- Norge (USN) har fra starten i 1995 vært viktig pådriver og samarbeidspartner for kommunen. Fra og med 2014 ble det obligatorisk for norske kommuner å tilby veiledning av nyutdannede og nytilsatte lærere.

Mål med veiledningen

Alle nyutdannede nytilsatte lærere i Skien kommune får en god overgang fra utdanning til yrke gjennom obligatorisk veiledning i ett år og tilbud om fortsatt veiledning påfølgende år. Gjennom kvalifisert veiledning kan den nyutdannede få trygghet til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen og møtet med barna og elevene. Veiledningen har to formål:

 • viktig for å beholde nyutdannede lærere i barnehagen og skolen
 • viktig for kommunen å anerkjenne den nyutdannede som bidragsyter og ressurs - noe som igjen bidrar til å utvikle profesjonsfellesskapet i den enkelte barnehage og skole gjennom oppdatert kompetanse

 

Hvem kvalifiserer til veiledningsprogrammet?
 • Veiledning er obligatorisk for nyutdannede nytilsatte lærere i barnehager eller skoler i Skien kommune.
 • I noen tilfeller må det avklares tilbud, omfang og ev. alternativ veiledningsordning dersom den nyutdannede nytilsatte er midlertidig tilsatt eller tilsatt i en lav stillingsprosent.

 

Når foregår veiledningsaktiviteten?
 • Møtetidspunktene legges til arbeidsplanfestet tid.
 • Det er opp til den enkelte veileder i samarbeid med den nyutdannede og rektor/styrer, å avtale møtetidspunkt for individuelle veiledninger og gruppeveiledninger.
 • Styrer/rektor, veileder og den nyutdannede (veisøker) underskriver en veiledningskontrakt som omhandler forpliktelser, omfang og innhold av veiledningsprogrammet. En kopi av kontrakten sendes til administrasjonen i Oppvekst.

 

Veilederkorpset
 • Veilederne er lærerutdannet, har formell veilederkompetanse og minst tre års erfaring som lærer.
 • Veiledningstreff skal være planlagte, systematiske og strukturerte.
 • Administrasjonen i Oppvekst får hver høst og hver vår tilsendt en veiledningsoversikt fra hver veileder.
 • Veiledere får betalt gjennom et funksjonstillegg med månedlige utbetalinger.
 • Barnehagen/skolen der veilederen er ansatt får et beløp utbetalt hvert semester. (Dette dekker barnehagens/skolens utgifter. Beløpet skal kompensere for eventuelt lønn til vikar for veilederen eller for en halv time nedsatt tid pr. uke.)
 • Hver veileder bør ikke ha ansvar for flere enn fire veisøkere.

 

Samlinger og nettverk
 • Nyansatte nytilsatte lærere og deres veiledere må møte på oppstartssamling i august hvert barnehage-/skoleår.  (Dette gjelder ikke for de veisøkerne som ønsker å fortsette med veiledning andre året.)
 • Administrasjonen i Oppvekst har sammen med USN ansvaret for to nettverkssamlinger med veilederkorpset. Halvårs-/årsevalueringer vil være en del av innholdet på samlingene.
 • Kompetansemiljøet ved USN tilbyr veiledning på veiledning for veilederkorpset.
 • USN inviterer hvert barnehage-/skoleår veiledere til nettverksmøter eller samling i regi av USN.
 • Administrasjonen i Oppvekst vil sammen med USN tilby halvårlig nettverkssamlinger for veisøkere. 
 • Hver høst har Oppvekstavdelingen i Skien kommune en nytilsattskolering for nyansatte lærere og andre. Disse samlingene er også en del av arbeidet med å sikre en god overgang til yrket og i tillegg skal dette bidra til et godt ansattforhold.

 

Publisert: 07.11.2019 07:10
Sist endret: 07.11.2019 07:11