Skyss til barnehage og skole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barn og elever kan ha rett til skyss til pedagogisk tilbud i barnehagen eller til skole. Nærskoleprinsippet gjelder for skyssrett i skole, hvis ikke annet vedtaket er fattet.

Barnehageskyss

Hva er barnehageskyss?

I noen tilfeller vil det være nødvendig med skyss for at barnet skal kunne benyttes seg av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp. I disse tilfellene har barnet rett på gratis skyss etter Lov om barnehager, § 19 f og h.

Hvem har rett til barnehageskyss?

Dersom det er nødvendig med skyss for at barnet skal kunne benytte seg av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp kan det ha rett på skyss. Retten til skyss er betinget av at foreldrene/foresatte har vesentlig større byrder knyttet til skyss enn andre foreldre som har barn i barnehage. Dette betyr at foreldre/foresatte med barn i nærmiljøet vanligvis ikke har rett på skyss, da disse foreldrenes skyssbyrde ikke er vesentlig større enn hva foreldre med barn i barnehagen har. Det er kommunen som eventuelt skal fatte et vedtak om rett på gratis skyss.

Skoleskyss

Hva er skoleskyss?

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss jamfør Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa og Lov om frittståande skolar med tilhørende forskrifter.

Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen.

Hvem har rett til skoleskyss?

Følgende elevgrupper i grunnskolen har rett til skoleskyss i skoletiden:

  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole en vei, og elever i 2. – 10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole en vei. 
  • Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for skyss.
  • Elever som har plass i SFO, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss.
  • Elever som må reise med ferge eller annen båt mellom hjem og skole.
  • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som ikke har fått eller fullført grunnskoleopplæring, og som har rett til full grunnskoleopplæring.
  • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som etter faglig vurdering har rett til spesialundervisning på grunnskolens nivå.
  • Elever ved privatskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens bostedskommune.
  • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Frist for søknad om skyss: 1. april.

Søknad om skyss

Kontakt vedrørende skyss

God informasjon om skyss får du i den enkelte barnehage eller skole eller du kan ta kontakt Servicesenteret på telefon 35 58 10 00. 

Publisert: 16.12.2016 13:38
Sist endret: 14.04.2021 10:37