Hjelp i barnehage og skole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barn og unge som trenger bistand i opplæringen i barnehage og skole kan få hjelp fra ulike enheter i kommunen. Som oftest kobles denne hjelpen til barnet gjennom barnehagen eller skolen, men i noen tilfeller kan også foreldre ta direkte kontakt.

Hvilken enhet som kan bistå barnehagene og skolene er avhengig av hvilken utfordring barnet har. Du kan også ta kontakt med kommunes Servicesenter på telefon 35 58 10 00 for å få mer informasjon om hvilke tjeneste de ulike enhetene tilbyr.

PP-tjenesten - Pedagogisk-Psykologisk tjeneste

SPT - Spesialpedagogiske tjenester

Fagenhet for spesialpedagogisk hjelp

Forebyggende helsetjenester (Helsestasjon)

Vold i nære relasjoner

Informasjon om arbeidet med Vold i nære relasjoner

Individuell tilrettelegging i barnehagen, barnehageloven § 37

Barnehageloven § 37 gir barn med nedsatt funksjonsevne rett til individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet. Kommunen fatter vedtal om dette. Foresatte fyller i samarbeid med barnehage ut meldeskjema. Barnehagen sender skjemaet på vegne av foresatte.

Til meldeskjema barnehageloven § 37

 

Publisert: 25.10.2016 13:08
Sist endret: 18.06.2021 09:48