BTI - Bedre tverrfaglig innsats

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


BTI er samarbeidsmodellen Skien kommune benytter i arbeidet med barn og unge det knyttes bekymringer til. Når det oppstår en bekymring følges en handlingsveileder der de foresatte involveres fra et tidlig tidspunkt.

God informasjonsflyt, dokumentasjon og samordning vektlegges. En elektronisk logg benyttes for å strukturere saksgangen når en bekymring har oppstått. Skien kommunes leverandør for denne loggen heter Conexus Companion, tidligere CX Stafettloggen.

Innlogging til CX Stafettloggen

Innlogging

Informasjon om BTI i Skien kommune

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre - Engelsk

BTI Foreldremøtepresentasjon

Samarbeid, informasjonsflyt og taushetsbestemmelse

Tjenestebeskrivelse

Rutinebeskrivelse

Handlingsveiledere

Handlingsveileder for Forebyggende helse - Helsestasjonen

Handlingsveileder Barnehage

Handlingsveileder Skole

Møteplan barnehage - koordinerende møter

Møteplan for koordinerende møter 

Verktøy og skjema

Møtemal

Samtalemal - barn

Samtalemal - voksne

Samtykke for for overføring av CXStafettloggen

Samtykkeskjema for tverrfaglig samhandling

Samtykke til TPO-drøftninger

Observasjonsnotat

Barn og unges signaler

Bekymringsskala for barn

Bekymringsskala for foreldre

Publisert: 30.11.2016 12:31
Sist endret: 22.10.2021 08:53