Skien kulturskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Har du lyst til å spille et instrument, synge, spille teater, danse, skrive eller lære kunst og håndverk?  Da er Skien kulturskole noe for deg. Vi tilbyr undervisning  innenfor musikk, teater, dans, skriving og visuelle kunstfag til barn og unge. Alle elever på kulturskolen skal oppleve mestring, trygghet, trivsel og vennskap.

 

Aktuelt 

Kontakt oss 

Telefon: 35 58 18 02 
E-post: kulturskolen@skien.kommune.no
Adresse: Skistredet 11, 3724 Skien 

Resepsjonens åpningstider: (sommertid, 15.mai-15.september, i parentes)

Mandag og tirsdag: 10.00-17.30 (10.00-17.30)
onsdag og torsdag: kl. 10.00-15.45 (10.00-15.00)
Fredag: kl. 10.00 - 14.00

Kulturskolen er stengt i uke 27-31

Administrasjonen
NavnStillingTelefonMobil
 Ole Andreas Meen  Rektor  35 58 18 01   906 76 757
Trine M. Sjølyst  Fagansvarlig  35 58 18 03 958 59 834
 Gry H. Lindskog  Konsulent  35 58 18 02   957 92 277
Lærere - Dans
NavnDisiplinMobil
André Holm Haugen Jazzfunk, Klassisk ballett og Dansekompaniet 406 26 556 
Marieke Joosten Juniorkompaniet, Barnedans og Kreativdans 911 69 142
Fredrik Otterbech Breakdance og Jazzfunk 913 91 500
Simon P. Kato Hip Hop 40587674
Lærere - Musikk
NavnInstrumentMobil
Laila M. S. Andersen Waldhorn og Tompet 480 48 463
Helena Andersen Sang 478 73 684
Alette Beier-Fangen  Fiolin 905 61 592 
Stephanie Bründlinger Piano og Kulturkarusell 454 38 386
Flavio Sefa Saksofon 407 67 339
Sindri Mar Eydal Fridriksson Gitar, Bass og Band 476 11 202
Martin Van Gastel Slagverk 911 68 542
Angelika Faber Karsrud Vikar, Fiolin 410 28 633
Viktoria Atanasova Piano 483 38 598
Trond Arne Karsrud Fiolin 410 28 634
Målfrid Ljønes Kvålo Cello og Fiolin 970 29 276
Sondre Stordalen Gitar og Bass 900 34 216
Lise Mette Møllerbråten Sang 977 65 936
Tommy Roen Trompet 934 43 473
Jørn Arve Rønningen Trekkspill og orkester 913 43 008
Ewa Storkås Piano 934 86 362
Nikolay Tanchev Baryton, Trombone og Trompet 924 51 293
Øystein Thomessen Fløyte 480 46 132
Hanne Thunes Piano og Kulturkarusell 958 86 561
Geir Østby Klarinett 976 50 552
 Lærere - Teater og forfatterskolen
NavnDisiplinMobil
Lucy M. Odberg   Teaterlek og Teater  959 07 633
Ingvild Homme Teaterlek, Teater og fordypning 906 05 789
Hedda Rui Forfatterskolen og Teater 959 31 719
Lærer - Visuelle kunstfag
NavnDisiplinMobil
Hege K. Bækkelund
 • Visuell kunst                                   
 • Tegning og maling
938 08 350

Kulturskolen har søknadsfrist 01.juni, resten av året er det løpende opptak. 

Søk om plass 

Her finner du en link til rammeplanen for kulturskolen. Hver elev får en undervisningsplan fra sin lærer, som tar utgangspunkt i rammeplanen.

Vedtekter, Skien kulturskole

Revidert utgave av vedtekter for Skien kulturskole
1. Skien kulturskole er forankret i opplæringsloven §13-6 : Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.
2. Skien kulturskole er eid av Skien kommune og skolens øverste organ er Bystyret i Skien. Det er Hovedutvalget for oppvekst som vedtar kulturskolens vedtekter, virksomhetsplan og handlingsplan. Hovedutvalget for oppvekst fungerer som skolens styre.
3. Det er rektor ved kulturskolen som har opptaksmyndighet.
4. Opptakskriteriene:
a. Kulturskolens målgruppe er barn og unge opp til 19 år
b. Elever med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne prioriteres
c. Elever som ikke har plass i kulturskolen ved annen disiplin
d. Søkere fra skolekorps blir prioritert på blåse- og slagverkinstrumenter
e. Er det ledige plasser kan elever ha flere disipliner
f. Er det flere søkere enn plasser gis det tilbud etter ansiennitet på venteliste. Ved like kriterier blir det en tilfeldig utvelgelse
g. Voksne kan tas opp dersom det er ledige plasser
h. Elever beholder plassen(e) inntil den(de) blir sagt opp
5. Eleven tas opp for ett skoleår av gangen. Det vil si at påmeldingen gjelder for hele skoleåret (både høst- og vårsemesteret). Det søkes via nett på www.skienkulturskole.no . Ved ledig kapasitet tas det også opp elever fortløpende.
6. Alle nye elever har prøvetid i tre uker fra skolestart.
7. All utmelding i skoleåret må sendes pr. epost kulturskolen@skien.kommune.no. Det skal ikke gis beskjed til lærer. Det må betales for et semester (halvt år).
8. Elever som ønsker å slutte til jul/nyttår, må gi skriftlig beskjed innen 1. januar. Elever som får tildelt plass etter 15.oktober (høstsemesteret) eller 15. mars (vårsemesteret) betaler halv pris av skolepengene.
9. Undervisningen ved Skien kulturskole følger skoleruta for Skien kommune og består av 38 uker med undervisning inkludert inntil to prosjektuker. Enkeltfag kan komprimeres dersom fagets egenart tilsier dette.
10. Elever som ønsker å fortsette som elever i kulturskolen ved oppstart av nytt skoleår må registrere seg på nytt i kulturskolens administrasjonsprogram innen 01.juni. Har vi ikke mottatt fornyet registrering innen fristen, stiller eleven på lik linje med nye søkere.
11. Elever som blir tildelt plass ved Skien kulturskole må svare om de ønsker/ ønsker ikke å benytte tilbudet på epost til kulturskolen@skien.kommune.no innen svarfristen.
12. Permisjon kan søkes ved sykdom eller ved flytting.
13. For lengre tids sykdom og ved flytting kan kontingenten reduseres i forhold til den tid eleven ikke har fått/får undervisning. Forutsetningen for en slik reduksjon er at kulturskolens kontor får beskjed med dokumentasjon om sykdom/flytting skriftlig. Ved andre grunner må skolepenger påregnes.
14. Mister eleven undervisning (gjelder ikke samspill) mer enn 2 ganger pr. semester forårsaket av kulturskolen blir skolepengene redusert tilsvarende utgift pr. uke inkl. rabatter fra 3.gangs avlysning. Dette blir automatisk tilbakebetalt i etterkant av terminen, eventuelt trukket fra på neste semesters faktura.
15. Faktura for innbetaling av skolepenger sendes ut i midten av hvert semester. Sats for skolepenger blir fastsatt av Skien bystyre.
16. Ved manglende betaling mister eleven plassen hvis en ikke inngår avtale om autogiro.
17. Eleven skal møte til avtalt tid ved all undervisning, samspill, konserter og forestillinger.
18. Dersom eleven blir forhindret fra å møte må det gis melding om dette i god tid i forveien.
19. Elevene skal ellers rette seg etter de bestemmelser som blir gitt av skolens undervisningspersonale.
20. Lærere ved kulturskolen har pedagogisk høgskoleutdanning innenfor fagene det blir gitt undervisning i.
Revidert mars 2017

Eleven tas opp for ett skoleår av gangen. Det vil si at påmeldingen gjelder for hele skoleåret (både høst- og vårsemesteret). Ønsker man å avsluttet tilbudet før skoleåret er slutt, sender man alltid en mail til kulturskolen. Det er ikke tilstrekkelig å si fra til lærer. 

Man slipper å betale for tilbudet om man sier fra seg plassen i løpet av de første tre ukene (prøvetid). Men det må skje skriftelig til kulturskolen

Ønsker man å slutte midt i terminen betaler man 50% av terminavgiften om man sier opp plassen før 15.oktober eller 15.mars. Sier man opp etter disse datoene blir man fakturert for en hel termin.

Sier man opp plassen sin skriftelig til kulturskolen før 01.01. blir man ikke fakturert for vårterminen.

 

Her har vi samlet tilbudene til det yngste, fra 4 til 6 år.

Barnedans fra 4 til 6 år

Barnet må ha fylt 4 år før 1.august

Undervisning: onsdager kl 17.00-17.45

Barna lærer å danse gjennom kreative danseleker og bruke egen fantasi. Hovedmålet er å utvikle koordinasjon og kroppens bevegelsesmuligheter, og selvfølgelig danseglede. Barn som fyller 4 år i perioden 01.08 - 31.12. vil kunne få plass etter jul om det er ledig kapasitet. Foreldrene får være med inn på undervisnignen de første gangen, etter det kan de sitte på gangen utenfor dansesalen.

Kulturkarusell fra 4 til 6 år

Barnet må ha fylt 4 år før 1.august

Undervisning: mandager kl 17.15-18.00

Fordelt utover skoleåret blir vi kjent med de ulike kunstfagene som blir tilbudt på kulturskolen. Musikk - Dans - Visuell kunst og Teater. To lærere følger elevene gjennom hele skoleåret. Vi har stor fokus på trivsel og tilnærmer oss de ulike fagene på en spennende og morsom måte. Foreldrene får være med inn på undervisnignen de første gangen, etter det kan de sitte på gangen utenfor.

Musikk fra 5 år

Det blir gitt undervisning individuelt og i grupper. 

DisiplinAlder
Fiolin* fra 5 år
Cello* fra 5 år
Piano fra 5 år
Trekkspill*  fra 5 år

Kulturskolen vil at den enkelte elev skal lære et instrument ut fra egne forutsetninger.For å lære å spille et instrument er det en forutsetning at man øver mellom spilletimene, derfor er det nødvendig at elevene har eget instrument hjemme

Vi har utleie på enkelte av instrumentene. Disse instrumentene er merket med * i oversikten. Det koster kr 682,- pr.skoleår å leie et instrument hos oss.

Skien kulturskole tilbyr danseklasser til barn og unge fra fylte 4 år. Barna får tilbud om gruppe tilpasset alder og nivå. Lærerne våre er utdannet dansepedagoger, engasjerte i faget sitt og opptatt av at elevene skal få god undervisning samtidig som de blir sett og i varetatt som en del av gruppen de hører til. Vi tilbyr undervisning i små grupper (15-20 elever)

Danseavdelingen setter opp en stor danseforestilling i Ibsenhuset på våren, der alle elevene deltar på scenen.

For kulturskolens danseelever som vil noe ekstra har vi Juniorkompaniet (fra 7.-12.år) og Dansekompaniet (fra 12 år). Elevene blir valgt ut etter audition der prestasjoner og engasjement er grunnlaget for utvelgelsen.

Timeplan for dans høst 2022, gjeldene fra uke 39
Mandag
Dansesal: EyolfDansesal: NoraDansesal: Hedda
TidspunktDisiplinTidspunktDisiplinTidspunktDisiplin
15.30-16.30 Klassisk-1 15.30-16.30 Dansegr. 4.-7.klasse 15.30-16.30 HipHop 1
16.45-17.45 Jazzfunk 2.-3.klasse 16.30-17.30 Breaksdance 3.-6.klasse 16.45-17.45 HipHop 2.-3.klasse
18.00-19.00 Tåspiss   17.45-18.30 Breakdance 1.-2.klasse 18.00-19.00 HipHop 4.-6.klasse
        19.15-20.15 HipHop 2

 

Trisdag
Dansesal: Eyolf
Tidspunkt Disiplin
 15.30-16.45  Dansekompaniet
   

 

Onsdag
Dansesal: NoraDansesal: Eyolf
TidspunktDisiplinTidspunktDisiplin
15.45-16.45 Jr.kompaniet 15.30-16.30 Jazzfunk 1
17.00-17.45 Barnedans 16.45-17.45 Jazzfunk 4.-5.klasse
18.00-19.00 Kreativdans    

 

Torsdag
Dansesal: Eyolf
TidspunktDisiplin
15.45-16.45 Jazzfunk viderekommende
17.00-18.00 Klassisk ballett, 1.-2.klasse
18.15-19.15 Klassisk ballett 3.-6.klasse

Barnet må ha fylt 4 år før 1.august

Barna lærer å danse gjennom kreative danseleker og bruke egen fantasi. Hovedmålet er å utvikle koordinasjon og kroppens bevegelsesmuligheter, og selvfølgelig danseglede. Barn som fyller 4 år i perioden 1.08 - 31.12. vil kunne få plass etter jul om det er ledig kapasitet. Foreldrene får være med inn på undervisnignen de første gangen, etter det kan de sitte på gangen utenfor dansesalen.

Kulturkarusell fra 4 til 6 år

Barnet må være fylt 4 år før 1. august.

Fordelt utover skoleåret blir vi kjent med de ulike kunstfagene som blir tilbudt på kulturskolen. Musikk - Dans - Teater og Visuell kunst. To lærere følger elevene gjennom hele skoleåret. Vi har stor fokus på trivsel og tilnærmer oss de ulike fagene på en spennende og morsom måte.

Breakdance fra 1. til 6. klasse

Stikkord er mekaniske og akrobatiske bevegelser til den mest populære funk musikk. Danseformen fortsetter å inspirere unge over hele verden. 

Kreativ dans fra 1. til 4. klasse

Ved hjelp av tema og rekvisitter bruker barna sine kreative sider til å skape dansen. Elevene lærer å samarbeide og se egne muligheter i dansen. 

De får øvelse i å fremføre for hverandre.

Hip hop fra 2. klasse og oppover

Hip hop har sin opprinnelse fra New Yorks gater på 70-tallet. Etter 40 års utvikling har denne danseformen blitt mer populær enn noensinne! Disse timene er svært dynamiske. Vi jobber med styrke, smidighet og koordinasjon. Alt til den nyeste hiphopmusikken. Danseglede og energi står i fokus.

Jazzfunk fra 2. klasse og oppover

Jazzfunk er en moderne form av jazzdans. Her jobbes det med styrke og smidighet, balletteknikk og styrkeøvelser, samt funky trinnkombinasjoner og koreografi til kul musikk.

Klassisk ballett fra 1. klasse og oppover

Klassisk ballett er grunnlaget for all type dans. Etter oppvarmingsøvelser ved barren gjøres det forskjellige trinnkombinasjoner og store hopp over gulvet. Den kunstneriske fremførelsen er viktig. 

Skien kulturskole tilbyr musikkundervisning til barn og unge fra 5 år. Undervisningen tilpasses elevens nivå og ambisjoner. Det gis undervisning individuelt (20 minutter pr. uke)og i grupper. Lærerne våre er utdannet innen musikkfag og mange er godt etablert i kulturlivet i Grenland. Foruten å være god på sitt instrument er de også gode til å se barnets behov, motivere og inspirere elevene.
For at eleven skal ha en positiv utvikling er det viktig at elevene har et instrument hjemme slik at de kan øve. Vi har utleie av noen instrumenter.

For elever som vil noe ekstra har vi et fordypningstilbud der elevene får utvidet undervisningstid og får delta på ulike oppdrag og konserter.

Instrumental undervisning

Vi har undervisning på følgende instrumenter:

DisiplinAlderDisiplinAlder
Fiolin* fra 5 år Saksofon* fra 3. klasse
Cello* fra 5 år Klarinett fra 3. klasse
Piano fra 5 år Trompet* fra 3. klasse
Sang fra 3. klasse Waldhorn fra 3. klasse
Trekkspill fra 5 år Baryton fra 3. klasse
Gitar* fra 4. klasse Trombone fra 3. klasse
Slagverk fra 3. klasse Tuba fra 3. klasse
Fløyte* fra 3. klasse    

Vi har utleie på enkelte av instrumentene. Disse instrumentene er merket med * i oversikten. Det koster kr 640,- pr.skoleår å leie et instrument hos oss.

Kulturskolen vil at den enkelte elev skal lære et instrument ut fra egne forutsetninger.

Det blir gitt undervisning individuelt og i grupper.

For å lære å spille et instrument er det en forutsetning at man øver mellom spilletimene, derfor er det nødvendig at elevene har eget instrument hjemme.  

Kulturkarusell 4 til 6 år

Barnet må være fylt 4 år før 1. august.

Fordelt utover skoleåret blir vi kjent med de ulike kunstfagene som blir tilbudt på kulturskolen. Musikk - Dans - Teater og Visuell kunst.
To lærere følger elevene gjennom hele skoleåret.
Vi har stor fokus på trivsel og tilnærmer oss de ulike fagene på en spennende og morsom måte.

Orkester

Å spille i orkester er en viktig arena for å lære seg samspill og for å få et sosialt miljø rundt spillingen. 

 • Barneorkester: Her kan en bli med når du starter på et instrumentet. De som er med her er mellom 5/6-12 år. Øvingssted Skien kulturskole. Øvelser er onsdager kl. 17-18.30 på Salen.
 • Ungdomsorkester: Skien og Porsgrunn kulturskoler har felles ungdomsorkester og øvelsene foregår på torsdager kulturskolen i Porsgrunn (Østsiden skole). Her kan en bli med etter at en har spilt noen år. Fra ca. 12 år.

Orkesteret opptrer blant annet på Åpen scene, juleavslutningen i Skien kirke og konserter i Ælvespeilet og andre egnede steder. Ønsker du å bli med i noen av orkestrene kan du snakke med læreren din.

Trekkspillorkesteret

Samspillet er notebasert og det er derfor en forutsetning at en kan noter. Orkesteret har regelmessige konserter i Skien og omegn. Orkesteret er i utgangpunktet for voksne, men yngre elever kan også være med etter avtale med trekkspillærer.

Les mer om Skiensfjordens trekkspillorkester

Korps

I Skien kommune har vi 7 skolekorps. Dirigentene er ansatt i Skien kulturskole og elevene i korpsene har stort sett instrumentalundervisningen sin i kulturskolen. Korpsene er foreldredrevet. Korps består av disse instrumentene: Fløyte, obo, klarinett, saksofon, fagott, horn, kornett/trompet, trombone, baryton, tuba og slagverk. Hvis du spiller eller har lyst til å spille et av disse instrumentene, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med korpset i ditt område.

   

Skien kulturskole tilbyr teaterundervisning for barn og unge fra skolealder.  Barna får tilbud om plass i grupper tilpasset alder og nivå. Lærerene vår er utdannet Teaterpedagoger, engasjert i faget sitt og opptatt av at elevene skal få et godt utbytte av timen der de blir sett og i varetatt som en del av gruppen. Vi tilbyr undervisning i grupper på ca. 15 elever

For elever som brenner ekstra for teaterfaget er det mulighet å bli med på Teater Ibsen-gruppen.  Elevene velges ut etter audition og rollebehov.

Timeplan Teater, Kulturkarusell og Forfatterskolen, skoleåret 2022-2023
Kulturkarusell
Mandag
TidspunktAktivitet
17.15-18.00 Kulturkarusell

 

Teater
MandagTirsdagOnsdag
TidspunktDisiplinTidspunktDisiplinTidspunktDisiplinTidspunktDisiplin
15.30-17.00 Forfatterskole 15.30-17.00  5.-7.klasse  15.00-16.30 8.-10.klasse 15.30-17.00  5.-7.klasse
    17.15-18.00 Teaterlek - Sol 16.45-18-15 3.-4.klasse 17.15-18.00 Teaterlek - Måne
    18.15-20.15 Videregående skole  18.30-20.00  8.-10.klasse 18.15-19.45 3.-4.klasse

 

 Kulturkarusell fra 4 til 6 år

Barnet må være fylt 4 år før 1. august.

Fordelt utover skoleåret blir vi kjent med de ulike kunstfagene som blir tilbudt på kulturskolen. Musikk - Dans - Teater og Visuell kunst. To lærere følger elevene gjennom hele skoleåret. Vi har stor fokus på trivsel og tilnærmer oss de ulike fagene på en spennende og morsom måte.

Teater fra 1. til 2. klasse

Tilbudet  for de yngste teaterelevene ved Skien kulturskole er Teaterlek. Her er lek og utforskning viktigst. Teaterlek skal gjøre elevene trygge på hverandre og på det å fremføre noe for andre. Elevene blir kjent med teaterfaget på en morsom måte.

Teater fra 3. klasse

Teatertilbudet ved Skien kulturskole gir elevene stor mulighet for læring og utvikling.

Teaterfaget består av forskjellige øvelser som skal utvikle elevenes skuespillerferdigheter. Kommunikasjon, kroppsbeherskelse, konsentrasjon, stemmebruk, selvutvikling og samarbeid er temaer vi har fokus på.
Ved kulturskolen har vi enkelte teaterprosjekter hvor elever får egne roller. I forbindelse med teaterprosjekter legges det opp til ekstraøvelser og helgsamlinger. Dette for å komme dypere ned i stykker, roller og den tekniske delen. Skoleåret kan bli noe forkortet pga dette.

Gruppene delse inn etter klassetrinn og nivå. Vi har også noen grupper vi kaller mix, der nybegynnere og viderekommende er sammen.

 • Teater 3.-4. klasse
 • Teater, nybegynner 5.-7. klasse
 • Teater, viderekommende 5.-7. klasse
 • Teater, nybegynner 8.-10. klasse
 • Teater, viderekommende 8.-10. klasse
 • Teater videregående skole.

Det vil si at elever som fortsetter må regne med å bytte gruppe etter hvilke klassetrinn han/hun går på. Fra videregående skole er nybegynnere og viderekommende sammen.

Teater Ibsen

Skien kulturskole og Teater Ibsen har ett stort samarbeidsprosjekt i året, og skoleåret 2018-19 skal elever fra kulturskolen få være med å sette opp Jungelboken.

Jungelboken forteller historien om den lille gutten Mowgli, som vokser opp i jungelen sammen med bjørnen Baloo og panteren Bagheera. Mowgli elsker å leke, og nyter det late livet i jungelen. Men farene truer mellom trærne. Jungelboken er en forestilling om å finne flokken sin, om å være annerledes - og om å våge å være den man er. Forestillingen passer for hele familien, ned til barn på seks år.

Forestillingen regisseres av Janne Brit Rustad, som har jobbet med teaterforestillinger for barn i en årrekke. Sammen med scenograf Jenny Hilmo Teig (og resten av teatergruppa Konstellasjonen), har hun utviklet flere anerkjente forestillinger, som har turnert over hele verden. Elever fra både teater -og danselinjen spiller viktige roller, og bidrar til å skape en frodig, morsom, skummel og fantasifull jungel.

På vårhalvåret har vi en audition blandt teaterelevene. Alle teaterelever som har lyst, kan melde seg på. Det er en ekstern jury som tar ut de største talentene. Disse blir neste skoleårs talentgruppe, og skal delta på juleforestillingen som vi samarbeider med Teater Ibsen om. Denne gruppen har undervisning fra den blir tatt ut på våren, til juleforestillingne er ferdig i desember.

Forfatterskolen fra 11år

Liker du å skrive? Nå kan du skrive din egen grøsser, eller liker du Fantasy bedre?  Kanskje du har en forfatter i magen? Visste du at det går an å gå på forfatterskole for å lære å skrive?  Elevene på Forfatteskolen jobber med en fast skrivelærer gjennom året, men elevene vil også møte forfattere som vil være gjestelærere og jobbe med elevenes egne tekster. Året deles opp bolker hvor man jobber med ulike temaer: 

 • Innledende skriveøvelser 
 • Karakterutvikling og handlingsforløp
 • Dramatikk, skrive manus for Teater Ibsen (coproduksjon med kulturskolen) 
 • Litterære virkemidler 
 • Sjangerlære 
 • Presentasjon og formidling av egen tekst  

Målet med kurset er publisering og/eller formidling  av egne tekster på en egnet arena som Appelsinia litteraturfestival.

Skien kulturskole tilbyr undervisning i visuelle kunstfag for barn og unge i skolealder. Barna får tilbud om plass i grupper tilpasset alder og interesse. Læreren vår er utdannet innen visuelle kunstfag, engasjert i faget sitt og opptatt av at elevene skal få et godt utbytte av timen der de blir sett og i varetatt som en del av gruppen. Prossessen har like stor betydning som produktet. Vi tilbyr undervisning i grupper på 10-15 elever

 

Kulturkarusell fra 4 til 6 år

Barnet må være fylt 4 år før 1. august.

Kulturkarusell
Mandag
TidspunktAktivitet
17.15-18.00 Kulturkarusell

Fordelt utover skoleåret blir vi kjent med de ulike kunstfagene som blir tilbudt på kulturskolen. Musikk - Dans - Teater og Visuell kunst. To lærere følger elevene gjennom hele skoleåret. Vi har stor fokus på trivsel og tilnærmer oss de ulike fagene på en spennende og morsom måte.

Timeplan, Visuelle kunstfag, skoleåret 2022- 2023
MandagTirsdagTorsdag
TidspunktDisiplinTidspunktDisiplinTidspunktDisiplin
15.30-17.00

Visuell kunst, 
5.- 6. klasse

15.30-17.00 Tegning og maling, 5.-7. klasse 16.30-17.30

Visuell kunst 1.-2.kl

17.15-18.15  Visuell kunst, 
1.-2. klasse
17.15-18.15 Visuell kunst,
3.-4. klasse
17.45-18.45 Visuell kunst 3.-4.klasse
18.30-20.00 

Visuell kunst, fra 7.klasse og oppover

18.30-20.00

Tegning og maling,
fra 8.klasse og oppover

   

Visuell kunst

Faget passer for elever fra 1.klasse og ut videregående skole. Elevene blir delt i grupper etter alder.

Visuell kunst består av:

 • Tegning. Tegneteknikk. Frihåndstegning med blyant og kull. Trykking
 • Animasjon: Lage en liten film. Lage figurer til filmen. Vi bruker I-Pad til å filme i animasjonskasser
 • Tredimensjonal form: Utforsker materialer som leire, gips, pappmarsje, skrotmatriael oa, Lage en skultptur eller bruksform i keramikk eller annet materiele
 • Tekstil/redesign: Redesigne klær 

Gjennom aktiv bruk av grunnleggende teknikker jobber vi med forskjellige emner, teknikker og temaer etter hvilket nivå og alder elevene er på. Gleden ved å få bruke sine kreative sider og prøve ut nytt materiell og teknikker er viktig for å få til et produkt eleven er stolt av. 

Tegning og Maling 

Faget passer for elever fra 5.klasse og ut vidregående skole. Elevene blir delt i grupper etter alder..

Ut fra hvilket nivå elevene er på, jobber vi med

 • Tegneteknikk, og frihåndstegning
 • Kull og blyant
 • Pastellkritt
 • Trykketeknikker. Bl.a. dyptrukkpresse
 • Male med akrylfarger, akvarell/vannfarger på ark og lerret.

Det er elevens eget uttrykk som utvikles, og det gjøres i hver enkelts hastighet.

Elevinformasjon 

Skien kulturskole benytter programmet Speed Admin. Alle som har søkt eller fått plass finner relevant informasjon om undervisningen her.  

Logg deg inn i Speed Admin 

Timeplan for dans høst 2022, gjeldene fra uke 39
Mandag
Dansesal: EyolfDansesal: NoraDansesal: Hedda
TidspunktDisiplinTidspunktDisiplinTidspunktDisiplin
15.30-16.30 Klassisk-1 15.30-16.30 Dansegr. 4.-7.klasse 15.30-16.30 HipHop 1
16.45-17.45 Jazzfunk 2.-3.klasse 16.30-17.30 Breaksdance 3.-6.klasse 16.45-17.45 HipHop 2.-3.klasse
18.00-19.00 Tåspiss   17.45-18.30 Breakdance 1.-2.klasse 18.00-19.00 HipHop 4.-6.klasse
        19.15-20.15 HipHop 2

 

Trisdag
Dansesal: Eyolf
Tidspunkt Disiplin
 15.30-16.45  Dansekompaniet
   

 

Onsdag
Dansesal: NoraDansesal: Eyolf
TidspunktDisiplinTidspunktDisiplin
15.45-16.45 Jr.kompaniet 15.30-16.30 Jazzfunk 1
17.00-17.45 Barnedans 16.45-17.45 Jazzfunk 4.-5.klasse
18.00-19.00 Kreativdans    

 

Torsdag
Dansesal: Eyolf
TidspunktDisiplin
15.45-16.45 Jazzfunk viderekommende
17.00-18.00 Klassisk ballett, 1.-2.klasse
18.15-19.15 Klassisk ballett 3.-6.klasse
Timeplan Teater, Kulturkarusell og Forfatterskolen, skoleåret 2022 - 2023
Kulturkarusell
Mandag
TidspunktAktivitet
17.15-18.00 Kulturkarusell

 

Teater
MandagTirsdagOnsdag
TidspunktDisiplinTidspunktDisiplinTidspunktDisiplinTidspunktDisiplin
15.30-17.00 Forfatterskole 15.30-17.00  5.-7.klasse  15.00-16.30 8.-10.klasse 15.30-17.00  5.-7.klasse
    17.15-18.00 Teaterlek - Stjerne 16.45-18-15 3.-4.klasse 17.15-18.00 Teaterlek - Måne
    18.15-20.15 Videregående skole  18.30-20.00  8.-10.klasse 18.15-19.45 3.-4.klasse

 

Timeplan, Visuell kunst, skoleåret 2022 - 2023
MandagTirsdagTorsdag
TidspunktDisiplinTidspunktDisiplinTidspunktDisiplin
15.30-17.00

Visuell kunst, 
5.- 6. klasse

15.30-17.00 Tegning og maling, 5.-7. klasse 16.30-17.30

Visuell kunst 1.-2.kl

17.15-18.15  Visuell kunst, 
1.-2. klasse
17.15-18.15 Visuell kunst,
3.-4. klasse
17.45-18.45 Visuell kunst 3.-4.klasse
18.30-20.00 

Visuell kunst, fra 7.klasse og oppover

18.30-20.00

Tegning og maling,
fra 8.klasse og oppover

   

Priser - Dans, skoleåret 2022 - 2023
SkolepengerPris høst
22
Pris vår
23
Div. info
For 1.disiplin kr 1800 kr 1815  Ordinære skolepenger
For 2.disiplin kr 1350 kr 1361  
For 3.disiplin

kr   900

kr 907

 

Dansekompaniet -
regnes som en disiplin

    Kun for elever som danser minst
en disiplin fra før

Kostymeavgift, dans

  kr 80,- Kun vårterminen

Vi gir 50% av ordinære skolepenger i søskenmoderasjon på barn nr. 2, 3 osv på en aktivitet.
Går barna på flere aktiviteter betales det i henhold til prislistene.

Priser - Musikk, skoleåret 2022 - 2023
SkolepengerPris høst 22 Pris vår 23 Div. info
Ordinær undervisning 
(20 minutter pr. uke)
kr  1800

kr 1815

 
Fordypning 

kr    900

kr 907

Dette er i tillegg til ordinære skolepeng
Band, Trekkspill orkester og ensemble kr   450 kr  454

Dette gjelder elever som har 
annet tilbud i kulturskolen fra før.
Musikanter som ikke har et tilbud fra før betaler ordinære skolepenger

Instrumentleie kr   360 kr   363 Vi leier ut, fiolin, cello, saksofon, 
fløyte, trompet, trekkspill og gitar

Vi gir 50% av ordinære skolepenger i søskenmoderasjon på barn nr. 2, 3 osv på en aktivitet.
Går barna på flere aktiviteter betales det i henhold til prislistene.
I familier der fler enn et barn går i korps, kommer søskenmoderasjonen korpset til gode.

Priser - Teater, Kulturkarusell og Forfatterskolen, skoleåret 2022 - 2023
SkolepengerPris høst
22
Pris vår
23
Div. info
Teater kr 1800 kr 1815 Ordinære skolepenger
Forfatterskolen

kr 1800

kr 1815

Ordinære skolepenger
Kulturkarusell kr 1800 kr 1815 Ordinære skolepenger 
Materialkostnader, kulturkarusell kr     80   Kun høsttermin
Fordypning - teater kr   900 kr  907  

Vi gir 50% av ordinære skolepenger i søskenmoderasjon på barn nr. 2, 3 osv på en aktivitet.
Går barna på flere aktiviteter betales det i henhold til prislistene.

Priser - Visuelle kunstfag, skoleåret 2022 - 2023
SkolepengerPris høst
22
Pris vår
23
Div. info
For 1.disiplin kr 1800 kr 1815  
For 2.disiplin kr 1350 kr 1361  
Materiell kr   155 kr  156 pr. disiplin

Vi gir 50% av ordinære skolepenger i søskenmoderasjon på barn nr. 2, 3 osv på en aktivitet.
Går barna på flere aktiviteter betales det i henhold til prislistene.

Du kan søke om å få dekket skolepengene ved kulturskolen fra barnet er 6 år. Ta kontakt med miljøterapeut på skolen. Mer om ordningen kan du lese her: Kontingentkassa

På Utdanningsdirektoratet sine sider finner du informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Her finner dere informasjon om smittevernsrutinene på kulturskolen.
På grønt nivå er det ekstra fokus på smittvern og vasking av lokaler.
Her finner dere planene for gult nivå. Dans  Musikk   Teater   Visuelle kunstfag
Her finner dere planene for rød nivå Dans Musikk Teater Visuelle kunstfag

Alle foreldre og foresatte får beskjed hvis kulturskolen går et nivå til et annet. 

Fritidsenheten har øvingsbinger som er plassert i Hedvigs hage (bakgården på kulturskolen). Her kan du booke tid hvis du trenger et sted å øve, enten alene eller med andre. Bingene inneholder trommesett, el-piano, gitarforsterker, bassforsterker og et lydanlegg.

Kontakt Fritidsenheten på mail paul.allen@skien.kommune.no eller Facebook.

Publisert: 22.11.2016 11:56
Sist endret: 06.02.2023 10:10