Fagenhet for spesialpedagogisk hjelp og støttetiltak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fagenhet for spesialpedagogisk hjelp og støttetiltak (Fagenheten) er en enhet under kommunalområde Oppvekst i Skien kommune. Vi har til sammen rundt 36 ansatte. Enheten organiserer og utfører enkeltvedtak for barn, fortrinnsvis ute i barnehagene, med behov for spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 31. Fagenheten har sin administrasjon i Kverndalen i Skien, og pedagogene jobber spredt ut i barnehagene i hele kommunen.

Spesialpedagogisk hjelp

Fagenheten er utøvende enhet som gir spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagealder etter § 31 i barnehageloven.

Fagenheten yter den spesialpedagogiske hjelpen barna har krav på etter at PP-tjenesten har foretatt en utreding, skrevet en sakkyndig vurdering, og enkeltvedtaket fra Oppvekst administrasjon er klart.
Fagenheten har sine hovedoppgaver innenfor følgende områder:
  • Utføre enkeltvedtak, både en til en og i grupper. 
  • Utarbeide mål og planer, implementere disse, evaluere og forbedre underveis og dokumentere arbeidet i årsrapport for spesialpedagogisk hjelp.
  • Tett samarbeid med, og veiledning til, den enkelte barnehage. Dette gjelder både kommunale og ikke kommunale barnehager i hele kommunen.
  • Samarbeid og rådgivning til foreldre. 
  • Tverrfaglig samarbeid med andre instanser i de sakene som krever det.
Fagenhetens ansatte jobber hver dag for at barna skal oppleve mestring, trygghet, trivsel og vennskap. 

Kontakt Fagenhet for spesialpedagogisk hjelp og støtte

Spørsmål om Fagenhet for spesialpedagogisk hjelp og støttetiltak kan du rette til Servicesenteret på telefon 35 58 10 00

Publisert: 25.10.2016 13:27
Sist endret: 23.08.2022 09:36