Om Skien kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Servicesenteret telefon: 35 58 10 00
Mer kontaktinformasjon

Finn ansatt

Ordførerens kalender

UKE 11

Mandag 13. mars

0900-1200           mandagskonferansen
1200-1300           prat Harald
1230-1400           postmøte
1400-1530           styremøte Fjordbåtselskap
1600-1800           orientering arealplan
1700-2000           temamøte Eldreomsorg AP

Tirsdag 14. mars

0830-1000           samordningsmøte
1030-2000           ordførerkonferanse AP Oslo kl 1300
1500-1800           formannskapsmøte (Trond tar møte)

Onsdag 15. mars

0830-0930           skolestreik
1000-1500           styremøte Skagerak Energi
1400-1500           arbeidsutvalg finansiering Ibsen 2028
1600-1700           søndre Nordsjø II

Torsdag 16. mars

0830-0930           status næring
1000-1400           jury Frogner hovedgård

Fredag 17. mars

0900-1100           kontrollutvalget
1100-1500           grenlandssamarbeidet

Lørdag 18. mars

1600-?              fest for frivillige og medlemmer hos Frelsesarmeen

Søndag 19. mars

1900-2000           Karius og Baktus

Kommunedirektørens kalender

UKE 11

Mandag 13. mars

0830-0930           samsnakk
1000-1100           forberedelser
1300-1400           forberedelser
1400-1600           mulig møte med fylkeskommunen
1600-1900           orientering arealdelen

Tirsdag 14. mars


0830-1000           samordningsmøte
1015-1100           orientering om ny nettside
1100-1230           eiermøte Grep
1300-1500           forberede formannskapet
1500-1800           formannskapet

Onsdag 15. mars

0800-1200           kommunedirektørens ledermøte
1400-1530           medarbeidersamtale
1700-1800           Lina

Torsdag 16. mars

0800-2000          lokale forhandlinger kap.3

Fredag 17. mars

0800-1500           Grenlandsrådet

Om Skien kommune

  • Skien er Vestfold og Telemarks fylkeshovedstad. 
  • Kommunen har 55.398 innbyggere (per 4. kvartal 2021).  
  • Skien kommune er den største arbeidsplassen i Telemark.
  • I 2019 hadde vi 3418 årsverk fordelt på 129 enheter.

Mer statistikk om Skien kommune finner du hos Statistisk Sentralbyrå.

I februar 2019 gjennomførte Skien kommune en borgerundersøkelse:

Borgerundersøkelsen Skien 2019

Visjon og verdier

Skien kommunes visjon er: Skien - den gode og inkluderende møteplass. Visjonen gjelder like mye på arbeidsplassen som i møte med innbyggerne våre.

Skien kommunes verdigrunnlag:

  • Løsningsorientering
  • Helhetsfokus
  • Åpenhet
  • Kommunikasjon
  • Delegering (for ledere)

Administrativ struktur

Skien kommunes organisasjonskart

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektøren og kommunedirektørens ledergruppe er den øverste administrative ledelsen i kommunen. Ledergruppen sørger for at kommunen drives og utvikles i samsvar med gjeldene lover og regler og i henhold til de politiske vedtakene som er fattet. Kommunalsjefene representerer kommunedirektøren innenfor sitt kommunalområde. Kommunedirektørens ledergruppe består av:

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er Skien kommunes øverste administrative leder. Det er bystyret som ansetter kommunedirektøren. Kommunedirektøren representerer kommunen ovenfor byens og regionens mange samfunnsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kommunedirektøren i Skien kommune er Karin Finnerud.

Karin Finnerud

Kommunedirektør

karin.finnerud@skien.kommune.no

M: 977 55 573

Arbeidsområde

Det er kommunedirektørens ansvar at bystyret og andre kommunale organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene iverksettes. Kommunedirektøren skal også sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innefor de vedtatte budsjettrammene, legge til rette for dialog med kommunens innbyggere og sikre at ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Direktør for Organisasjon og Utvikling 

Kristian Ripegutu

OU-direktør

kristian.ripegutu@skien.kommune.no

M: 41 56 66 15

Kommunalsjef for Helse og velferd

Ellen Sofie Øvrum

kommunalsjef Helse og velferd

ellen.sofie.ovrum@skien.kommune.no

M: 41 65 55 66

Arbeidsområde

Ansvarlig for spesialiserte helse- og omsorgstjenester, hjemmetjenester og tilrettelagte tilbud for barn, unge og voksne.

Kommunalsjef for Oppvekst

Robert Rognli

Kommunalsjef Oppvekst

robert.rognli@skien.kommune.no

M: 40 24 64 82

Arbeidsområde

Totalansvar for hele kommunalområde Oppvekst.
Resultat-, personal- og økonomiansvar.

Kommunalsjef for Byutvikling, drift og kultur

Geir Vale

Kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur

geir.harald.vale@skien.kommune.no

M: 934 17 554

Arbeidsområde

Totalansvar for hele kommunalområde Byutvikling, drift og kultur. 

Overordnede dokumenter 

Samlet oversikt over kommunens viktigste overordnede planer, styringsdokumenter, årsmeldinger og regnskap.

Eierskap

Skien kommune har to kommunale foretak og helt eller delvis eierskap i 16 aksjeselskaper.
Oversikt over Skien kommunes selskaper og foretak
Eierskapsmelding

Historie

Skien har vært en kaupang (handelssted) siden vikingtiden og regnes som en av Norges eldste byer. Særlig var brynesteinene fra Eidsborg en viktig handelsvare for Skien. 

Nonneklosteret på Gimsøy ble etablert på 1100-tallet og førte til trafikk av folk og varer, mange fra det store utland. På Klosterøya oppsto det etter hvert et marked så stort at skiensborgerne måtte få kongen til å sikre seg mot konkurransen fra nonnene. Dette skjedde gjennom byprivilegier som første gang ble gitt i 1358 av Håkon VI Magnusson. Mange spor fra gammel tid finnes fremdeles.

Les mer om Skien i brosjyren Forelska i Skien:

Forelska i Skien 2020

In love with Skien 2020

www.skiensatlas.org

 

Fremtidens Skien 

Vi i Skien kommune arbeider sammen med våre samarbeidspartnere for å skape mer liv i sentrum. Satsingen knyttet til sentrum startet i 2011 med en workshop hvor vi jobbet fram et fremtidsbilde for Skien sentrum. Innspill fra workshop, kartlegginger, analyser, samtaler og høring danner grunnlaget for Handlingsprogram for Skien 2020 som ble vedtatt i bystyret i juni 2013.

Arbeidet med å få mer liv i sentrum er langsiktig. Målsettingen er at flere bor, jobber, handler og har gode opplevelser i sentrum. Handlingsprogrammet skal være den røde tråden som gjør at store og små tiltak trekker i riktig retning. Samarbeid er viktig for å lykkes. 

Skien 2020 
Prosjekter i Skien 

Flytte til Skien?

Skien er hovedstaden i Vestfold og Telemark, fylket som ofte betegnes som et Norge i miniatyr med nærhet til å både fjord og fjell. Kommunen ligger sentralt plassert på Østlandet, to timers kjøring fra Oslo. Skien har et mangfoldig og innovativt næringsliv, lave boligpriser, et bredt kulturliv og god tilgang til natur og friluftsliv. 

Jobbe i Skien 
Næring i Skien
Bolig i Skien

Turist i Skien

På Servicesenterets turistinformasjon møter du noen av dem som kjenner Skien aller best. Her får du personlig veiledning og informasjon om byens mange attraksjoner og severdigheter. Vi hjelper deg med å bestille reise på Telemarkskanalen, booke overnattinger og billetter til attraksjoner. Vil du vite mer om Skien, Grenland og resten av Telemark, se:

visittelemark.no/skien

visittelemark.no

Les mer om Skien i brosjyren Forelska i Skien:

Forelska i Skien (2022)

In love with Skien (2020)

 

Webkamera

Skien kommune har kamera i bystyresalen. Der kan man se bystyremøtene direkte eller i opptak (tilbake til 2009).

I tillegg har kommunen to webkamera fastmontert på Kaffehusets vestre og østre fasade. Kaffehuset Vest viser Handelstorget mens Kaffehuset Øst viser Langbrygga.

Kamera bystyresalen Kamera Kaffehuset Vest   Kamera Kaffehuset Øst 

Publisert: 25.10.2016 09:28
Sist endret: 11.03.2023 12:19