Jobb og karriere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ledige stillinger 

Klikk her for å se våre ledige stillinger 

Karriere og utvikling

Dyktige og kompetente medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi har som mål at alle medarbeidere skal få muligheten til å bruke og utvikle sin kompetanse. Det er i det daglige arbeidet at du som medarbeider vil få brukt dine ferdigheter, evner og holdninger, i samarbeid med kollegaer. Tjenestene kommunen løser i dag og skal løse i fremtiden, forutsetter at medarbeiderne utvikler seg i tråd med den endrede samfunnsutviklingen.

Skien kommunes mange samfunnsoppgaver gjør at vi har gode interne karriere-muligheter. Vi kan nevne at vi har en intern kompetanseportal og e-læring, samt mange faglige samarbeidspartnere som gir våre medarbeidere et bredt kurstilbud. Vi er opptatt av å tilrettelegge for videreutdanningsmuligheter for våre medarbeidere, og har til enhver tid mange medarbeidere som gjennomfører videreutdanning innenfor ulike retninger ved høgskoler og universiteter. I tillegg er vi opptatt av å tilrettelegge for medarbeidere som ønsker å kvalifisere seg til fagbrev.

For nyansatte har vi gode introduksjonsprogrammer og -dager. Introduksjonsprogrammet skal sikre at du blir godt inkludert i ditt nye arbeidsmiljø, og hurtig blir satt inn i arbeids- og ansvarsområdene i din nye stilling.

Skien kommune har fokus på leder- og ledelsesutvikling. Se menyen under for mer informasjon om hva vi ser etter i våre ledere og hva du som leder kan forvente av oss i Skien kommune.

Klikk her for å lese mer om leder- og ledelsesutvikling i Skien kommune

Skien kommune har et godt system for å ivareta introduksjon og utvikling av ledere. I tillegg har vi definert ledelsesprinsipper som vi ønsker at våre ledere skal jobbe etter.

Vi forventer at alle våre ledere jobber etter prinsippene som er definert i Rammeverket for ledere.

For oss er en god leder en person som kan balansere mellom ulike hensyn som drift og utvilkling, styring og ledelse, samt samspill mellom omgivelsene i kontinuerlig endring og omstilling. Dette ansvaret innebærer at leder innehar flere roller og må besitte flere forskjellige ferdigheter. Vi mener at disse ferdighetene kan kategoriseres i tre aspekter: oppgaveorientering, relasjonsorientering og endringsorientering. Du vil finne mer informasjon om dette i KS sin Guide til god ledelse

Uavhengig om du er ny som leder eller er mer erfaren vil vårt kompetanseutviklingsprogram bidra til at du vil mestre lederrollen hos oss. Programmet inneholder ulike moduler som skal sikre at din strategiske-, administrative og personlige lederkompetanse utvikles. 

Eksempler på kompetansetilbud kan være:

 • Rådmannens ledersamlinger
 • Frokostseminarer hvor dagsaktuelle temaer blir presentert og drøftet
 • For kommunalområdet Oppvekst er det igangsatt et studiesamarbeid med BI knyttet til skoleledelse

Synes du det virker spennende å jobbe i Skien kommune?

Sjekk ut videosnutten under for å finne ut mer om hva kommunens oppgaver består av:

Skien kommune som arbeidsgiver

Medarbeidere i Skien kommune tilsettes på de vilkårene som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og ansettelsesdokumenter. Skien kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi er opptatt av et livsløpsperspektiv for den enkelte ansatte og har gode ordninger for våre ansatte i alle faser av yrkeslivet. Som medarbeider hos oss vil du ha svært gode forsikrings- og pensjonsordninger.

For å vite mer om hva du kan forvente av Skien kommune som arbeidsgiver og hva vi forventer av deg - sjekk ut Skien kommunes arbeidsgiverpolitikk og Etisk standard

Klikk her for å lese mer om våre ansattgoder

Som medarbeider i Skien kommune har du tilgang på flere ansattegoder. Vi har blant annet:

 • Introduksjonsopplegg for nytilsatte
 • Gode ordninger for velferdspermisjoner
 • Bedriftsidrettslag
 • Stimulerende arbeidsmiljø og kompetanseutviklingsmuligheter
 • Intern bedriftshelsetjeneste
 • Gunstig gruppelivsforsikring
 • Gode permisjonsordninger knyttet til lønn ved foreldrepermisjon
 • Gunstige permisjonsordninger generelt knyttet til forskjellige livsfaser
 • Erkjentlighetsgaver ved 25 og 45-års tjenestetid
 • Midler til sosiale tiltak
 • Lønningsquiz
 • Rabatter ved trening på ulike treningssenter

Lærlinger og studenter

Er du student, nyutdannet eller ønsker å begynne som lærling? Vi har mange muligheter for deg!

Ønsker du å bli lærling hos oss?

Skien kommune har et godt samarbeid med de ulike videregående skolene i Telemark og tar årlig inn mange videregåendeelever i praksis og til lærlingeplasser. I Skien kommune har vi til enhver tid 80-90 lærlinger. Vi har lærlinger innen helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeiderfaget, rørlegger, vei- og anlegg, IKT og institusjonskokk.

Skien kommune er medlem i OKOS Telemark (Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark). I samarbeid med OKOS har vi hovedinntak to ganger i året – med oppstart i august og februar. Men ved behov tas lærlinger inn  mellom periodene. Elever søker seg som lærling fra videregående (VG1 og VG2) etter at teoridelen er bestått. Alle lærlinger blir tatt inn i Skien kommune etter intervju og vurdering i samarbeid med OKOS og de fagansvarlige i kommunen.

Som lærling hos oss inngår du en lærekontrakt og hverdagen som lærling består av 50 % verdiskapning og 50 % faglig opplæring. Lærlinger har rettighet og plikter som alle andre arbeidstakere. Du har rett til å få den opplæringen slik læreplanen fastsetter, men også plikt til å delta aktivt for å nå målene og til å delta i planlegging og vurdering av ditt eget arbeid. Læretiden avsluttes med en fagprøve.

Ønsker du å bli lærling hos oss kan du søke gjennom:

OKOS Telemark

Skien kommune er godkjent lærebedrift innen følgende fag:

 • Helsefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Veg- og anlegg
 • Feierfag
 • Malerfag
 • Kontorfag
 • Institusjonskokk
 • IKT

Vi tilbyr:

 • Lærekontrakter og opplæringskontrakter
 • Midlertidig ansettelse i Skien kommune som lærling i to år
 • Lønn under utdanning
 • Spennende og gode arbeidsplasser i godt læringsmiljø
 • Ledere og instruktører med god faglig bakgrunn
 • Øvrige vilkår etter Hovedtariffavtalen kapittel 6 – Lærlinger

Kontaktpersoner for lærlinger i Skien kommune er:

Helsefagarbeidere:
Bente Skifjeld -  tlf. 3558 9128 / 9805 3109

Barne- og ungdomsarbeidere: Vigdis Nordby - tlf. 3558 1967 / 4091 4838

IKT lærlinger: Grim Eide - tlf. 3558 9036 / 9710 0868

Vei- og anlegg: Per Egil Neset - mobil. 91660718

Ved øvrig spørsmål ta kontakt med HR-avdelingen v/ Ann Gerd Wian - tlf. 3558 1385.

Lærlingen kan også søke stipend og lån fra Lånekassen i læretiden. Se informasjon på Lånekassen sine hjemmesider.

Er du student eller nyutdannet og interessert i hva Skien kommune kan tilby deg?

Skien kommune har et stort fokus på å rekruttere og utvikle studenter og nyutdannede som innehar et stort faglig engasjement og er genuint interessert i det fagområdet som man har utdannet seg innen.

For nyutdannede 

Vi har til enhver tid mange spennende ledige stillinger innenfor flere fagområder. Sjekk ut oversikten over ledige stillinger.

For studenter

Til de nevnte stillingene under vil du få en unik mulighet til å opparbeide deg relevant arbeidserfaing og bli bedre kjent med hva du kan forvente av Skien kommune som arbeidsgiver (og hva vi forventer av deg).

Sommerjobb

Vi har mange muligheter for studenter og andre til å få relevant arbeidserfaring gjennom sommerjobber.

Utdanningsstillinger/deltidsstillinger

Tidvis lyser vi ut utdanningsstillinger/deltidsstillinger som kan la seg kombinere med studiene.

Karrieredager

Skien kommune er representert ved alle karrieredager, og andre samlinger hvor studenter og bedrifter og virksomheter møtes, ved Høgskolen i Sør-Øst Norge, campus Porsgrunn. 

Kom innom vår stand og bli bedre kjent med oss! Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Politiattest og offentlighetsvurdering

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for personell som skal jobbe med barn, personer med utviklingshemming og/eller yte helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder også for personell som regelmessig jobber i områder hvor barn og unge oppholder seg.

I følge Offentlighetslovens §25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksomme på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Skien kommune vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende stillingen du søker på - ta kontakt med kontaktperson for den enkelte stilling. Du finner kontaktinformasjonen i stillingsutlysningen.

Hvis du har tekniske problemer med søknaden din kontakt oss på telefon:

Skien kommunes sentralbord: 35 58 10 00
HR-Rådgiver - Toril Tollefsen: 901 16 587

Skien kommune på sosiale medier


LinkedIn         Facebook 


Publisert: 26.10.2016 11:11
Sist endret: 20.10.2022 09:33