Søk om tjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


På denne siden finner du mer informasjon om hvordan du går frem for å søke helse- og omsorgstjenester. Det er Tjenestekontoret som behandler søknaden og beslutter hvilke tjenester du har rett på i forhold til ditt behov.

Tjenestekontoret for Helse-og velferd

Tjenestekontoret har som mål å sikre at alle innbyggere skal få lik tilgang på helse-og velferdstjenester uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted.

Alle som har behov for hjelp, kan ta kontakt med Tjenestekontoret. Vi vil svare på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader om helse- og velferdstjenester. Fagpersonell behandler søknadene og fatter vedtak om tildeling av hjelp eller avslag på hjelp.

Når Tjenestekontoret har vedtatt hvilke tjenester du tilbys, går bestillingen til de som skal utføre tjenesten. Disse er blant annet hjemmetjenestene, hjemmesykepleie, de enkelte sykehjemmene, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten og psykiatrisk sykepleiertjeneste.

Tjenestekontorets fagpersonell samarbeider med de som skal utføre tjenestene, og vil også være saksbehandler vedrørende omsorgsstønad, avlastning, fritidskontakt samt i klagesaker.

Alle søknader om hjelp blir vurdert individuelt. Endres behovet for hjelp vesentlig, vil saksbehandleren vurdere tjenesten på nytt.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, eller Servicesenteret.

Besøksadresse til Tjenestekontoret: Kongensgate 31, 3717 Skien

Postadresse: Tjenestekontoret, Postboks 27, 3701 Skien

 Telefon: 35 58 18 70

 Epost: tjenestekontoret@skien.kommune.no

Klageadgang

Mer informasjon om hvordan du går frem for å klage finner du på skien.kommune.no

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Publisert: 19.10.2021 09:45
Sist endret: 03.06.2022 10:17