Ønsker du å klage?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Klageadgang

Du har rett til å klage og klager er en viktig del av kommunens kvalitetsarbeid. Alle klager vi mottar, blir behandlet og vurdert. Klager bør fremmes skriftlig, på den måten er vi sikre på at alle forhold det klages på blir vurdert og behandlet. Vi skiller mellom vedtaksklage og andre klager.  

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Tjenestekontoret vurderer klagen din og har mulighet til å endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder Tjenestekontoret beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Klagen kan sendes skriftlig til Tjenestekontoret eller digitalt Klage på helse- og omsorgstjenester 

Postadresse til Tjenestekontoret: Skien kommune, postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Dersom du er misfornøyd med kvaliteten på innholdet i eller utøvelse av tjenesten som mottas, bør du fremme en skriftlig klage på dette til kommunen.

Pårørende kan også ha klagerett.

Vi anbefaler at du sender klagen digitalt her: Klage på helse- og omsorgstjenester 

Du kan også sende klagen skriftlig til den enheten du klager på.

Mer informasjon

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Klager i sosiale medier

Skien kommune kan dessverre ikke svare ut/behandle klager som blir framsatt i sosiale medier med forventning om at de skal behandles der. Vi tar imot innspillene dine og behandler dem dersom du henvender deg på følgende måte:

Klagen kan sendes skriftlig til Tjenestekontoret eller digitalt Klage på helse- og omsorgstjenester 

Postadresse til Tjenestekontoret: Skien kommune, postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Dette skyldes at det er strenge juridiske regler for korrekt behandling av klagesaker.

Tjenestekontoret vurderer klagen din og har mulighet til å endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder Tjenestekontoret beslutningen, blir klagen oversendt til Statsforvalteren eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Publisert: 19.10.2021 10:07
Sist endret: 18.01.2023 10:56