Ergo- og fysioterapi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ergo- og fysioterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuten arbeider med mennesker som har, eller står i fare for å få vansker med dagliglivets aktiviteter. Målsettingen er å skape deltakelse og inkludering gjennom å se menneskets funksjon i sammenheng med dennes omgivelser og aktiviteter. Ergoterapeuten har en tilretteleggingskompetanse som søker å gjøre hverdagslivet mulig. Utgangspunktet for tiltak er hva som er viktig for den det gjelder.

Ergoterapeuter

 • fremmer deltakelse og inkludering i hverdagslivet
 • utvikler menneskets mestring
 • tilrettelegger aktiviteter
 • endrer omgivelser

Kommunale ergoterapeuter gir tjenester rettet mot barn, unge, voksne og eldre. Tiltak kan rettes mot både hjem, barnehage, skole, arbeidsplass og lokalmiljø.

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe.

 • undersøkelser
 • funksjonsutredninger/motorisk vurdering
 • utforming og oppfølging av tiltak
 • behandling
 • gruppetrening
 • veiledning, informasjon og undervisning

Fysioterapeutene i Skien kommune gir tilbud til barn, unge, voksne og eldre, og gir oppfølging hjemme, i barnehage, på skole og i institusjon

Henvist fra

Alle kan henvise til ergoterapeut eller fysioterapeut.

Om barneteamet

Barneteamet ønsker å bidra til at alle barn og unge i Skien opplever bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen.

Barneteamet har som overordna målsetting å ha en familiefokusert tilnærming. Dette innebærer at vi vektlegger betydningen av å se barnet i sitt naturlige miljø og som en del av familien. Stedet barnet oppholder seg på dagtid er en vesentlig utviklingsarena for barnet og derfor viktig å inkludere.

Vi samarbeider med ulike instanser som er aktuelle rundt barna som barnehage, skole, helsestasjon, støtte- og spesialpedagoger, PPT, sykehus, fastlege, helsestasjonslege, 2. linjetjenesten m.v.

Ansvarsområde

Barn og unge med behov for ergo- og fysiopterapi i kommunen

Tiltak

Tiltakene rundt barna tilpasses etter den enkeltes behov og kan inneholde individuell oppfølging, veiledning, tilrettelegging av hjemmearena og skole- og barnehagearena, gruppebehandling i gymsal og basseng samt undervisning.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Henvendelse vedr. behov for ergo/fysioterapi for barn og unge

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Voksne hjemmboende/i institusjoner

Hovedtyngden av arbeidet blir gitt til brukere av kommunalområdet Helse og velferd i Skien kommune og har en alder over 67 år. Brukerne er enten hjemmeboende eller bor på institusjon.

Samarbeidspartnere

Hjemmesykepleien, hjemmehjelpstjenesten, personalet ved sykehjem, fastleger, pårørende til brukere, evnt. andre nevnt over for yngre brukere.

Pris for tjenesten

Det er egenandel for kommunal fysioterapi.
Barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av NAV, betaler ikke egenandel.

Har du spørsmål om egenandel for behandling hos fysioterapeut, kan du ta kontakt med behandlende fysioterapeut. Mer informasjon finner du her.

Målgruppe
 • Brukere med behov for ergoterapi.
 • Brukere med behov for fysioterapi som ikke kan benytte seg av tilbud ved fysikalske institutt.

Søk om ergoterapi

Søk om fysioterapi

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

 

Fysioterapeuter med driftstilskudd inngår som en del av kommunens helsetilbud.
Fra 1. januar 2018 kan du uten henvisning kontakte avtalefysioterapeuter, og få behandling mot egenandel.

Oversikt over privatpraktiserende fyrioterapeuter med avtale/driftstilskudd
Institutt Adresse Fysioterapeut Telefon Spesielle fagområder
Borgåsen fysikalske Buervn. 18
3711 Skien

Erling Svenni

35 50 04 44 / 95 15 84 49

Allmenn fysioterapi, artroser, postopr behandling/trening, lymfedrenasje
Willem Udo 35 50 04 44 / 97 51 79 26 Allemnn fysioterapi
Kristin kjelstad-Udo 35 50 04 44 / 92 08 33 13 Onkologisk fysioterapi, lymfeødembehandling, kreft og aktivitet
Kine Grue Malme 90 62 70 77 Psykomotorisk fysioterapi
Arkaden fysioterapi Bruene 1
3724 Skien
Kenneth Martinsen 35 53 13 37  
Ingrid Haugan Thorsnes Kvinnehelse, bekkenrelaterte plager. Slynge- og stabilitetstrening, Aktiv A.
Kari Danielsen Autorisert idrettsfysioterapeut, arbeidsplassvurderinger/ergonomi, Aktiv A.
Trond Kallevik Allmen fysioterapi, nålebehandling.
Kenneth Moen Allemnn fysioterapi, nålebehandling, Aktiv A.
Duval Fysioterapi Fridtjof Nansensgt. 21-23
3722 Skien
Audun Nilssen 35 50 62 12 Muskel/skjelett, nevrologi, Aktiv A.
Kjetil Loen 35 50 62 11 Muskel/skjelett, nevrologi, idrettsfysioterapi.
Truls Viddal 35 50 62 14 Manuell terapi, muskel/skjelett, kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.
Joachim Raastad 35 50 62 14 Manuell terapi, muskel/skjelett, kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.
Vegard Djuve 35 50 62 16 Idrettsfysio, stab trening nakke, skulder og rygg, opptrening etter ortopediske opr., Aktiv A.
FysioForm Klinikken Nyhusveien 6 A
3726 Skien
Benedikte Bruvik 91 24 13 71 Onkologi, lymfedrenasje og nålebehandling, smertebehandling.
Kristin Mæhlum
(man - ons - fre)
99 57 54 41 Spesialist i kvinnehelse MNFF. Behandler bekkenrelaterte lidelser. Gruppetrening for CPP (Chronic Pelvic Pain / vannlatingsplager). Bekkenbunnstrening for bl.a. inkontinens. behandler både menn og kvinner. Nålebehandling.
Mor og barn fysioterapi AS Strandvn. 24
3736 Skien
Anita Galterudhøgda 97 02 27 49 Barn 0-16 år
Pål Schou fysioterapi Nedre Einaren 17
3744 Skien
Pål Schou 99 71 95 01 Allmen fysioterapi, reumatologi
Senter for terapi og veiledning Eilert Sundtsgt. Vest 83
3725 Skien
Christel Almnes 94 80 34 60 Psykomotorisk fysioterapi og psykomotorisk grupper / bevegelsesgrupper.
Rolf Vik 97 69 71 04 Psykomotorisk fysioterapi
Skien fysikalske institutt Hollenderigt. 3
3732 Skien
Torill Lie 35 52 08 50 Lungerehabilitering, Aktiv A.
Gunn Kristine R. Henriksen   Psykomotorisk fysioterapi
Christoffer Naur   Stabilitetstrening, sittestilling/spesialtilpasninger, Aktiv A.
Marit Rønnestad Kaasin   Onkologi, kvinnehelse.
Solum fysikalske institutt Pelotongvn. 2
3735 Skien
Thor Raastad 35 59 77 25 / 91 69 06 67 Nålebehandling, ultralyddiagnostikk.
Ann Charlott Bäckstörm Ditmansen 90 76 77 15 Barnefysioterapi
Lisbeth Aa Magnussen   Muskel-/skjelettbehandling, ultralyddiagnostikk.
Telemark Manuellterapi Ulefossvegen 48
3730 Skien
Stian Langøy 35 49 95 49 Manuell terapi, idrettsmedisin. Kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

 

Kriterier

Privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale om drifttilskudd fra kommunen, har refusjonsrett med HELFO.

Privatpraktiserende fysioterapeuter uten avtale om drifttilskudd fra kommunen, har ikke refusjonsrett med HELFO og pasienten må betale behandlingen fullt ut selv.

Pris for tjenesten

Prisen på tjenesten er avhengig av type behandling og er fastsatt ved standardisert takstplakat for privat fysioterapi.

Målgruppe

Alle med behov for fysioterapi som er i stand til å motta dette på et fysikalsk institutt.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende tjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner. Vil du ha hjelp til å komme i bedre form, få et bedre kosthold eller snus- og røykeslutt, kan frisklivssentralen være noe for deg.

Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne frem til aktiviteter og tilbud som passer for deg og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå.

Kurstilbud

Fysisk aktivitet

Frisklivssentralen gir deg hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i ulike grupper og aktiviteter. Aktivitetene foregår både ute og inne og legges opp slik at alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetsglede og sosialt fellesskap vektlegges. Du får mulighet til å bli kjent med ulike treningsformer som du kan benytte når oppfølgingen i frisklivssentralen er avsluttet.

Kostholdsveiledning  -  Bra mat for bedre helse

Bra Mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner i forhold til matvaner og matvarevalg. Kostholdskurset skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer.

Pris for deltagelse på kurset er kr. 300,-.

Snus- og røykeslutt

Frisklivssentralen gir deg hjelp til snus- og røykeslutt gjennom gruppekurs. Det kan være lettere å slutte sammen med andre. Det finnes ingen fasit for hvordan du lettest slutter å røyke eller snuse. De som får hjelp til å slutte, lykkes oftere enn de som prøver på egen hånd.

Pris for deltagelse på kurset er kr. 150,-.

Kurs i depresjonsmestring  -  KiD Kurs

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemte/deprimerte, eller som har erfaring med depresjonssymptomer. En viktig målsetting for kurset er at deltakerne lærer metoder og teknikker for å mestre problemer knyttet til depresjon. Metodene og teknikkene kan anvendes som et verktøy for å skape endring, og er en hjelp til selvhjelp.

Pris for deltagelse på kurset er kr. 600,-.

Alle våre kurs og aktiviteter foregår i Skien Fritidspark

Frisklivsresept

Frisklivsresept er en henvisningsblankett som gir tilgang til et tidsbegrenset, strukturert veilednings- og oppfølgingstiltak som starter og avsluttes med en helsesamtale.

Resepten gis for en periode på 3 eller 6 måneder og skrives ut av din fastlege, annet helsepersonell eller NAV.

Helsesamtale

Helsesamtale er en endringsfokusert samtale om levevaner mellom deltaker og veileder ved frisklivssentralen. Denne finner sted ved oppstart, midtveis og ved avslutning av perioden.

Pris for tjenesten

Pris for deltakelse ved frisklivssentralen er kr. 300,- for 3 mndr., kr. 600,- for 6 mndr.

Påmelding og kontaktinformasjon

Henvend deg til Frisklivssentralen i Skien kommune for mer informasjon eller påmelding, tlf: 995 56 036.

Målgruppe

Personer i alderen 18-70 år som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaneområdene.

Gruppetrening

Dagrehabilitering er et tilbud til innbyggere i Skien kommune over 18 år. Rehabilitering gis til personer som på grunn av funksjonstap, trenger hjelp til å gjenvinne tidligere ferdigheter. Rehabiliteringen gis i form av grupper.

Kriterier

Søker må være motivert og ha evne til aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess. Gruppetreningen har en fastsatt tidsramme på 12 uker hvor man trener to ganger pr. uke.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Skien helsehus, Ulefossvegen 51, 3730 Skien

Tlf.: 35 58 94 00

Pris for tjenesten

Gruppetrening/dagrehabilitering  egenbetaling gruppe: kr. 97,- pr. gang. 

Ingen egenbetaling når gruppetrening er ledd i dag.avd.tilbudet Lyngbakken.

Målgruppe

Innbyggere i Skien kommune over 18 år med funksjonstap som er motivert for rehabilitering.

Søk om gruppetrening/rehabilitering

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Hørselskontakt 

Personer som ønsker vurdering for høreapparat, må kontakte sin fastlege.

Fastlegen henviser til hørselsentralen som iverksetter kartlegging og bestilling av høreapparat og hjelpemidler i hjemmet. Hørselsentralen har oppfølgingssamtale.

En bruker blir ikke innvilget hjelpemidler for hørsel i hjemmet uten først å ha vært til utredning på hørselsentralen.

Oppfølging

Dersom en bruker allerede har høreapparat, kan det henvises til ergoterapeut fra kommunen for ytterligere tilrettelegging i hjemmet, som for eksempel hjelpemidler i form av ”Isbjørn” osv.

Alle personer kan søke om hjelpemidler fra NAV, men dersom det ønskes bistand fra ergoterapeut i kommunehelsetjenesten, initieres dette gjennom henvendelse til Tjenestekontoret. Dette er uavhengig av Hørselskontakt. All bruk av ergoterapitjenester initieres via Tjenestekontoret og henvises videre i henhold til prioriteringsnøkkel.

Skade eller svikt på hjelpemidler knyttet til hørsel
Bruker bør selv sjekke ”enkle” ting som batteri, renhold eller om det er tett.

Dersom ikke dette fungerer, må bruker selv ta direkte kontakt med leverandør. Leverandør reparerer eller bestiller nytt hjelpemiddel. Kontaktinfo til leverandør blir oppgitt ved utlevering av hjelpemiddel.

Kontaktinformasjon

Hørselskontakten er en kontaktperson mellom interesseforeninger, NAV og kommunen. Hørselskontakten skal holde seg oppdatert innen området og bidra til å spre kompetansen i kommunen.

Hørselskontakt i Skien kommune er Lindis Solvang.

E-post: lindis.solvang@skien.kommune.no

Kriterier

Bruker skal ha vært hos hørselslege i løpet av de to siste årene.
Bruker skal ha blitt vurdert for behov av høreapparat.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Synskontakt

Er synsevnen din redusert til ca 6/18 (0,33 %) eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen er varig (over 2 år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som reduserer synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler.

Årsaken(e) til nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege. Dersom man kontakter kommunen for bistand til å kartlegge behov og bistand til oppfølging som for eksempel i forbindelse med å søke hjelpemidler, vil det stilles krav til at man kontakter øyelege for dokumentasjon først, dersom det ikke foreligger slik dokumentasjon fra før. Dersom synsproblemet er avklart og synet er så dårlig at man har problemer med å mestre sine daglige gjøremål, kan man ta kontakt med helsetjenesten i kommunen.

Oppfølging

Dersom en bruker allerede har dokumentasjon, kan det initieres bruk av ergoterapeut fra kommunen for tilrettelegging i hjemmet og bistand til å trene på og lære seg å mestre daglige aktiviteter. Det er også mulig for kommunehelsetjenesten å søke NAV om bistand til utredning og utprøving. Aktuelle hjelpemidler kan være optiske hjelpemidler og ADL hjelpemidler. Ergoterapeuten vil også bistå med å håndtere og trene på hverdagsaktiviteter uavhengig av hjelpemidler. Ergoterapeut i kommunen kan også bistå med å få lånetilgang hos Norsk Lyd-og Blindeskriftbibliotek.

Alle personer kan søke om hjelpemidler fra NAV. Dersom det ønskes bistand fra ergoterapeut i kommunehelsetjenesten, initieres dette gjennom henvendelse til Tjenestekontoret. Dette er uavhengig av Synskontakt. All bruk av ergoterapitjenester initieres via Tjenestekontoret og henvises videre i henhold til prioriteringsnøkkel.

Kontaktinformasjon

Synskontakten er en kontaktperson mellom interesseforeninger, NAV og kommunen. Synskontakten skal holde seg oppdatert innen området og bidra til å spre kompetansen i kommunen. Dersom man har generelle spørsmål, kan man kontakte Synskontakten direkte, mens henvendelser vedr direkte oppfølging av enkeltpersoner, rettes til Tjenestekontoret.

Synskontakt i Skien kommune er Ann Karin Akre Gløsmyr

E-post: ann.karin.glosmyr@skien.kommune.no

Kriterier

Synshemmede med visus 0.3 eller dårligere. Må ha vært hos øyelege i løpet av de to siste årene.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Klageadgang

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no  

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Publisert: 27.10.2016 14:18
Sist endret: 21.11.2022 10:22
Kverndalssenteret

Besøksadresse:

Kongensgate 31
3717 Skien

Kontaktperson: Enhetsleder Astrid Flothyl Semb

Telefon: 35 58 15 12 | 992 69 582