Bofellesskap

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bofellesskap

Boligene er for personer med behov for tjenester innen rus og psykisk helse.

Har du behov for slike tjenester, kontakt Tjenestekontoret. Tlf.:35 58 18 70

Søk om bolig

Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Du kan også få søknadsskjemaet ved henvendelse til Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Om boligene og kontaktinformasjon

Findal bofellesskap

er en bolig for mennesker med ROP-lidelser (rus og psykiatri). Boligen er døgnbemannet og har plass til 15 beboere. Satsingsområdene er botrening, rusmestring, aktiviteter og sysselsetting. 

Meensveien og Moflataveien bofellesskap

er boliger for mennesker med psykiske lidelser. I Meensveien er det boenheter for 8 beboere og i Moflataveien for 9 beboere. Begge boligene er døgnbemannet. Satsingsområdene er å gi helse- og omsorgstjenester og samhandle med andre som yter tjenester til deg som bruker. Vårt mål er at du som bruker, skal bruke dine ressurser og at du skal være så selvstendig som mulig. Våre medarbeidere er fagpersoner med gode kunnskaper i å møte og hjelpe mennesker med psykiske lidelser. Du vil som mottaker av våre tjenester i våre boliger, få tilbud om fellesaktiviteter på ukedager og i helger, ferier og i høytider. Vårt mål er at du som beboer og tjenestemottaker, skal føle deg trygg og ivaretatt med dine forutsetninger for å kunne leve et selvstendig liv.

Røymyr bofellesskap

er en bolig for mennesker med psykiske lidelser. Boligen er døgnbemannet og har plass til 12 beboere. Satsingsområdene er å veilede og legge til rette, gi muligheter, grensesetting, korrigering, følge opp og gi trygghet slik at beboerne skal kunne utføre dagligdagse gjøremål selv ut fra egne evner.

Vestre Gulset 122

er en bolig for mennesker med psykiske lidelser. Boligen er bemannet på dag/kveld og har plass til 3 beboere. Satsingsområdene er miljøterapi, tilrettelegging av dagliglivets gjøremål, grensesetting, korrigering samt en del praktisk bistand.

Kontaktinformasjon
Bofellesskap 
BoligAdresseLederTlf.nr
Findal Voldsvegen 508,
3739 Skien
Bjarne Nilsen 35 58 15 43
416 38 156
Meensveien Meensvegen 21,
3712 Skien
Leif Runge Christensen 35 59 47 12
414 12 583
Moflataveien Klyvevegen 60,
3733 Skien
Leif Runge Christensen 35 50 49 00
414 12 583
Røymyr Gulsetringen 329,
3741 Skien
Trude Myhra 35 50 66 40
980 04 217
Vestre Gulset 122 Vestre Gulset 122,
3744 Skien
Trude Myhra 980 04 217

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) er fra 1. februar 2017 utvidet til å omfatte mennesker med lettere til moderate rus og/eller psykiske lidelser. Hensikten er å unngå, forebygge eller forhindre innleggelser i spesialisthelsetjenesten når det ikke er ønskelig eller nødvendig. ØHD skal gi rask helsehjelp i form av pleie og omsorg, ikke behandling eller utredning. Fastlegen vurderer om kommunens ØHD er det rette tilbudet, evt. i samråd med spesialisthelsetjenesten.

Skien kommune har 2 ØHD-plasser innen rus og psykisk helse:

  • 1 plass ved korttidsenheten ved Skien helsehus, primært for de med lettere psykiske lidelser
  • 1 plass ved Findal bofellesskap, primært for rus/psykiske lidelser.

Les mer om ØHD-tilbudet ved Findal bofellesskap.

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no             

Postadresse til Tjenestekontoret: Postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Publisert: 17.11.2016 12:17
Sist endret: 12.06.2020 10:48