Brøyting og strøing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Brøyting og strøing

Kommunens ansvar

Skien kommune, enhet for drift av veg og park har ansvar for å brøyte og strø kommunale veier, gater, gang- og sykkelveier samt fortau. 

Manglende brøyting eller strøing meldes til kommunens servicesenter på tlf 35 58 10 00.

Vegvesenets ansvar

På riks- og fylkesveier, gang- og sykkelveier langs riksveier, samt fortau langs riks- og fylkesveier er det Statens vegvesen som har ansvaret.

Vegvesen.no

Privat ansvar

Husiere som eier grunn eller bygninger som grenser til offentlig eiendom, har plikt til å rydde fortauet for snø og is, samt strø fortau utenfor eiendommen ved behov. 

Vinterdrift i Skien

Vi har utarbeidet to trykksaker som beskriver kommunens rutiner for vinterdrift:

Rutiner for vinterdrift i sentrum. Den beskriver også gårdeieres ansvar.

Rutiner for vinterdrift generelt.

Politivedtekter for Skien kommune gjelder for tidligere Skien, Gjerpen og Solum kommuner.

Geografisk informasjonssystem

Skien kommune har tatt i bruk flåtestyring i forbindelse med vinterdrift. Systemet sikrer effektiv varsling og utkalling gjennom skriftlig informasjon og gir en fullstendig oversikt over alle kjøretøy i drift. Fagenheten kan lett kontrollere om hele ruten er brøytet eller om noe er uteglemt.

Retningslinjer for utrykning på brøyting i Skien kommune

StedMerknaderSnødybde
Hovedrute for sykkel - forsterket vintervedlikehold på gang- og sykkelveier Utrykning etter målte cm 3 cm
Fortau Utrykning etter målte cm 5 cm
Gang- og sykkelveier Utrykning etter målte cm 5 cm
Boliggater og veier Utrykning etter målte cm 8 cm 
Kommunale hovedveier og gater Utrykning etter målte cm 8 cm 
Utrykning på andre snødybder og vurdering av temperaturutvikling Våt snø Uten definerte snødybder
Hovedveier og samleveier er prioritert Saltrute 17 km Kombinasjon av nedbør og temperatur
Prioriteringer
  • Hovedveier og samleveier
  • Prioriterte bussforbindelser
  • Skoleveier
  • Bratte/vanskelige bakker
  • Boliggater og veier
  • Fortau, øvrig gang- og sykkelveier
Brøyteskader
  • Brøyteskader må meldes snarest mulig med tidspunkt og bilde til Skien postmottak, Postboks 158, 3701 Skien eller skien.postmottak@skien.kommune.no
  • Skien kommune gjennomfører befaring.
  • Hastegraden på oppdragene vurderes.
Lover og Forskrifter

Vegtrafikkloven

Politivedtekt

Ansvarlig fagenhet

Drift av veg og park 
Henrik Ibsens gt. 2, Skien
Telefon 35 58 10 00

Gratis strøsand til innbyggerne

Skien kommune har fem steder hvor innbyggerne i Skien kan hente gratis strøsand. De er på Kollmyr på Gulset, Bergsland i sentrum, Åfoss, Skotfoss og Klyve.

Du må selv ta med deg spade og beholder til å fylle sanden i. Strøsanden er tilgjengelig hele døgnet.

Hvor finner du sandhaugene?

Åfoss - strøsand ligger på nedsiden av dagligvarebutikken Coop prix. Se kartet nedenfor.

Klyve - kjør inn Kongerødvegen mot dagligvarebutikken Extra, ta til venstre rett etter butikken. Sandhaugen ligger rett ved Klyve Åpen barnehage. Se kartet nedenfor.

Bergsland - ta av fra Alexander Kiellandsgate inn til Bergsland, og sving deretter til høyre mot p-plassen. Strøsand ligger inn mot fjellveggen. Se kartet nedenfor.

Kollmyr - ta av fra Gulsetringen inn mot Gulsethallen og Kollmyr barnehage. Sving deretter opp til venstre mot Kollmyr barnehage/Gulset klubbhus. Strøsand ligger på venstre siden av veien. Se kartet nedenfor.

Skotfoss - på parkeringen til Tangen friluftsområde. Se kartet nedenfor.

 

Lek og brøytebiler

Snøhauger og brøytekanter er fristende å leke i. Dessverre har det skjedd ulykker der barn har gravd snøhuler i snøhauger eller brøytekanter. Hvis ikke brøytesjåføren ser barnet kan det brøytes inne. Vi oppfordrer derfor til at barn bygger snøhuler på trygge steder utenom offentlig vei.

Mange barn synes det er gøy å ake, og noen ganger brukes offentlig vei som akebakke. Det kan på mange steder være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi må advare sterkt mot det. Hjelp heller barna med å finne trygge plasser for aking og annen lek.

Når vi brøyter og strør, bruker vi blinkende gule varsellys på bilene. Dette gjør vi for å varsle om arbeidet
som pågår. Blinkende gule lys betyr derfor at alle må følge spesielt godt med.

Publisert: 26.10.2016 15:04
Sist endret: 27.12.2022 15:20