Søknader vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra 1. juli 2020 endres rutinene for levering av sanitærmelding i Skien kommune

Sanitærmelding(Rørleggermelding)

I samarbeid med Porsgrunn kommune har vi gått for en ny og felles løsning.

Elektronisk løsning 

Elektronisk løsning for innmelding av sanitærmeldinger for bransjen

Sanitærmelding er en søknad om å få knyttet seg til kommunalt vann- og avløpsnett, direkte eller via private felles ledninger, eller melde ifra om endringer som er gjort på utvendige VA-anlegg.
Det må søkes om alt arbeid på utvendig vann- og avløpsledninger. Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, sentral eller lokal godkjenning, i henhold til plan- og bygningsloven.Søknad skal godkjennes av Skien kommune - Kommunalteknikk før arbeidet settes i gang. 

Det skal sendes inn ferdigmelding etter at arbeidet er utført.

I den elektroniske tjenesten kan du:

  • Fylle ut søknad
  • Tegne direkte inn i ledningskart
  • Sjekka status i sanitær-saken din
  • Sende ferdigmelding

Tjenesten gir deg god oversikt over hvilken søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert.

Alle foretak logger seg på portalen med egne brukernavn og passord. Du får da tilgang til egne saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. Kunden vil også få en bekreftelse fra kommunen når det er utført arbeid.

Registrering

Registrer deg her 

Under «Hjelp» på denne nettsida finn du en videofilm med rettledning i registreringsprosessen

Dere vil få en unik påloggingside til portalen for deres firma. Vi anbefaler å legge den tilgjengelig på firmaets nettsider.

Hvis du har problemer med innlogging eller registrering kan du henvende deg til Skien kommune, kommunalteknikk ved Terje Nilsen, telefon: 35 58 12 59/46 44 12 72 eller Tom Bjarne Fredriksen, telefon 35 58 11 64/99 24 80 02.

 

Disse tiltakene krever sanitærmelding

  • Reparasjon/fornying av vann- og avløpsledninger
  • Mindre omlegginger
  • Utkobling av slamutskiller
  • Utskifting/utbedring av olje- og fettutskiller
  • Plugging av eksisterende ledning
  • Brakkerigger/midlertidige tiltak m.m.

Reglement for tilknytning til kommunalt ledningsnett

Søknad om graving på privat grunn

Søknad om utslipp i fra hus og hytter

Publisert: 26.10.2016 09:18
Sist endret: 25.06.2020 13:34