Nedgravde oljetanker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Alle nedgravde oljetanker over 3200 liter, som ikke lenger er i bruk, skal som hovedregel reingjøres, tømmes og graves opp. Dette gjelder også tanker større enn 800 liter som ligger i nedslagsfeltet til drikkevannskilde.

Har du en nedgravd oljetank på din eiendom er du ansvarlig for at den ikke utgjør en forurensning. Dersom du får en lekkasje fra tanken kan du bli erstatningsansvarlig. Du kan dermed risikere å få avkortning i forsikringen eller ingen dekning av forsikringen. Kommunen anbefaler derfor alle huseiere som har en nedgravd oljetank på sin eiendom å reingjøre, tømme og grave opp tanken.

Tømming og rengjøring

Det er viktig at tanken reingjøres og tømmes før den graves opp. Tanken er ikke tom selv om tanken er «brent tom» Tanken er utformet slik at det blir liggende igjen et restvolum.

Tømming og reingjøring av tankene må gjøres av en entreprenør som har kompetanse, utstyr og tillatelse til å utføre arbeid på denne type tanker. Olje/parafin som fjernes fra tanken skal leveres godkjent mottak.

Fjerning av oljetank

Tanker over 3200 liter/tanker i nedslagsfelt for drikkevannskilde 

Tanker over 3200 liter skal tømmes,  reingjøres og graves opp. Dette kravet gjelder også tanker større enn 800 liter som ligger i nedslagsfeltet til drikkevannskilden.

Dersom tanken ligger vanskelig til og det medfører store kostnader kan tankeier søke om dispensasjon jf. forurensningsforskriften kap 1 §1-11.

Tanker mindre enn 3200 liter

Tanker som er mindre enn 3200 liter og som ikke ligger i nedslagsfeltet til drikkevannskilde omfattes ikke av forurensningsforskriften kap 1, men vil omfattes av forurensningsloven §7 (plikt til å unngå forurensning). Dersom tanken medfører forurensning vil tankeier gjøres ansvarlig.

Kommunen anbefaler derfor at oljetanker mindre enn 3200 liter og som ikke ligger i nedslagsfelt for drikkevann også tømmes, reingjøres og graves opp. Dersom tanken ikke graves opp bør huseier som et minimum tømme, reingjøre og fylle tanken med sand, grus eller leca. Da vil ikke innholdet i tanken kunne bidra til forurensning i fremtiden. Det er viktig at huseier påser at lufte- og påfyllingsrørene fjernes.

Dokumentasjon til kommunen

Det er tankeeier som er ansvarlig for å melde skriftlig til kommunen at tanken er tatt ut av bruk.

Erfaring viser at det som oftest er det ansvarlige firma som sender dokumentasjon til kommunen på arbeidet de har utført. Dokumentasjonen sendes til skien.postmottak@skien.kommune.no

Forbud fra 2020

Det ble forbudt å varme opp boligen med mineralsk olje og parafin fra 1.januar 2020. Det førte til at mange nedgravde oljetanker ikke lenger er i bruk og derfor bør reingjøres, tømmes og graves opp.

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Overgang til bioolje

Skal den eksisterende tanken brukes til biobrensel, må tanken kontrolleres og sertifiseres på nytt for å sikre at tanken er tett. Kontrollen må utføres av et godkjent firma, som har tillatelse til å gjennomføre kontroll i henhold til forurensningsforskriften §1-6 periodisk tilstandskontroll på tanken. 

Periodisk tilstandskontroll

Alle nedgravde oljetanker over 3200 liter skal det utføres tilstandskontroll på i henhold til forurensningsforskriften §1-6

Forurensningsforskriften

Lover og forskrifter

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

 

Publisert: 26.10.2016 16:03
Sist endret: 29.09.2020 12:41