Lover og forskrifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Nedenfor er de viktigste lover og forskrifter med betydning for VA, samt våre styrende planer, opplistet.

VA-norm for kommunale vann- og avløpsanlegg

Norm for kommunale vann- og avløpsanlegg er et sentralt regelverk som stiller krav til prosjektering, teknisk utførelse og drift- og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg.

Normen er bygd på en internettbasert mal utarbeidet av Norsk Vann. Normen inneholder både generelle tekniske bestemmelser som er felles for alle kommuner, samt tilleggskrav som gjelder bare for Skien kommune (lokale bestemmelser).

Normen for kommunale vann- og avløpsanlegg i Skien kommune består av følgende deler:

Del 1. Administrative bestemmelser – beskriver formelle krav og rutiner som gjelder søknad, godkjenning og gjennomføring av anlegg.

Del 2. Tekniske bestemmelser/ lokale bestemmelser - er i hovedsak tekniske krav.

Hensikten med Norm for kommunale vann- og avløpsanlegg er å sikre kvaliteten på de anlegg som kommunen skal overta gjennom krav som stilles til konsulenter, entreprenører og leverandører.

VA- norm for Skien kommune ble vedtatt av Skien bystyre den 14.09.2017

Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp for Skien kommune

Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp er et sentralt regelverk som stiller krav til private VA- anlegg som skal tilknyttes det kommunale VA-nettet. Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp er utarbeidet av Kommunens Sentralforbund (KS), vedtatt 14.09.2017 av Skien bystyre.

Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp består av følgende deler:

Del 1. Administrative bestemmelser - som gjelder juridiske og forvaltningsmessige forhold.

Del 2. Tekniske bestemmelser - som fastlegger krav til teknisk utførelse kan kjøpes fra Kommuneforlaget tlf. 24132850

Hele reglementet er også tilgjengelig for gjennomsyn i Servicesenteret i Skien kommune Henrik Ibsensgate 2.

Hensikten med standard abonnementsvilkår for vann og avløp er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, samt sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp har vært gjennom en sentral høring på nasjonalt hold, og har en status som bransjenorm for dette området.

Sentrale lover/forskrifter

Lokale lover/forskrifter

Forskrift for vann - og avløpsgebyr

Forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg

Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn

Publisert: 06.02.2017 09:54
Sist endret: 17.01.2023 14:39