Fett- og oljeutskillere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fettutskillere

Utslipp av fett fra virksomheter skaper driftsproblemer i avløpsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Fett i ledningsnettet kan føre til tilstopping, tilbakeslag av avløpsvann til kjellere og lukt- og rotteproblemer.

Installering av fettavskillere hos virksomheter med fettholdig avløpsvann reduserer eller fjerner fettproblemene.

I Skien kommune er det utarbeidet en lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann, samt veiledning til forskriften som ble vedtatt den 1.06.2017 av kommunestyre.

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og som har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg. Påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett er et søknadspliktig tiltak, og det skal derfor godkjennes av kommunen.

Virksomheter som omfattes av forskriften er ansvarlige for installering, drift og vedlikehold av fettavskilleren.

Virksomhetene er også ansvarlig for årlig rapportering til kommunen, der de skal

dokumentere at fettavskilleren drives etter forskriften.

Skjemaer

Søknad om påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann

Driftsjournal for fettavskilleranlegg

Årsrapport for fettavskilleranlegg

Oljeutskillere

Utslipp av oljeholdig avløpsvann kan medføre driftsproblemer i avløpsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Mineralolje inneholder en rekke komponenter som er tungt nedbrytbare og som har en rekke uheldige miljøeffekter.

Installering av oljeutskillere hos virksomheter med oljeholdig avløpsvann forebygger eventuelle skader på natur, ledningsnett, renseanlegg eller ansatte.

I Skien kommune er det utarbeidet vilkår for påslipp av oljeholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett.

Bestemmelsene i vilkårene gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg. Påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett er et søknadspliktig tiltak, og det skal derfor godkjennes av kommunen.

Virksomheter som omfattes av forskriften, er ansvarlig for installering, drift og vedlikehold av oljeutskilleren.

Virksomhetene er også ansvarlig for årlig rapportering til kommunen, der de skal dokumentere at oljeutskilleren drives etter vilkåret.

Skjemaer

Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann

Publisert: 10.03.2021 13:29
Sist endret: 12.03.2021 14:42