Seksjonering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles, kan det være fordelaktig å dele i egne gårds- og bruksnummer. På denne måten unngår du en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må i tilfelle søke om å dele eiendommen i stedet for å seksjonere den.

Skal du seksjonere et søknadspliktig byggetiltak, husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken.

Ønsker du å endre en eiendom som allerede er seksjonert, må du søke om reseksjonering.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Skriv ut søknadspapirer og fyll inn manuelt. Søknad om seksjonering må sendes inn i tre eksemplarer og minst ett av eksemplarene må ha originale underskrifter.

Søknadsskjema for utskrift (.pdf)

Vedlegg:

  • Situasjonskart (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)
  • Plantegninger
  • Vedtekter

Lag situasjonskart i kommunens webkart

Bestill situasjonskart via Infoland

Slette seksjonering

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen. Vi gjør oppmerksom på at å slette seksjonering ikke endrer antall boenheter på eiendommen.

Kriterier og vilkår

Slette eller oppheve seksjonering kan kun gjennomføres dersom alle seksjonseierne og alle panthaverne samtykker.

Flere hjemmelshavere

Når det er flere hjemmelshavere vil det opprettes et ordinært sameie på eiendommen når seksjoneringen blir slettet. Når dere sletter seksjoneringen på en eiendom, eier dere ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.
Det betyr at de tidligere seksjonseierne blir sameiere i eiendommen med lik andel som tidligere sameiebrøk.

Eierseksjonssameiet kan ikke slettes dersom det er i strid med eierseksjonsloven § 3: «Det kan ikke uten seksjonering gyldig avtales at en sameier i bebygd eiendom med flere bruksenheter skal ha enerett til bruk for mer enn ti år til en bolig i eiendommen.».

Det er altså kun når sameiet er seksjonert at man kan ha varig eksklusiv bruksrett til en boenhet i et sameie.
Det kan heller ikke gyldig avtales panterett i en sameieandel med flere bruksenheter dersom eiendommen ikke er seksjonert.

Søknadsskjema og vedlegg

Søknad om å slette seksjonering må inneholde navn og personnummer til samtlige seksjonseiere, kommunenavn, gårds- og bruksnummer, adresse, og en tekst som beskriver at man ønsker å slette seksjoneringen på eiendommen.
Alle seksjonseierne må skrive under på søknaden. Underskriftene må gjentas med blokkbokstaver. Underskriftene må være i original.

Søknadsskjema slette seksjonering

Vedlegg til søknaden

  • Skriftlige samtykker fra samtlige panthavere hvor det kommer klart frem at det er sletting av seksjonering panthaverne samtykker til.
  • Dersom det er tinglyst urådigheter på eiendommen, må det legges ved skriftlig samtykke fra urådighetshaver. Både samtykke fra panthaver og urådighetshaver må ha originale underskrifter.

Hvor sender du søknaden?

Søknaden må ha originale underskrifter, og kan derfor ikke sendes digitalt. Søknad og vedlegg sender du i to eksemplarer, hvor minst ett eksemplar har originale underskrifter. Vi ber om at søknaden kun sendes pr. post, og ikke på e-post i tillegg.

Søknaden med vedlegg sender du til:

Skien kommune
Landbruk og geodata
Postboks 158
3701 Skien

Gebyr

For saker som krever befaring: fem ganger rettsgebyret

For saker som ikke krever befaring: tre ganger rettsgebyret

Rettsgebyr sats (skatteetaten.no)

Gebyr for seksjonering av uteareal

Reseksjonering som endrer sameiebrøken slik at en seksjons brøk blir større utløser i tillegg dokumentavgift.

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Servicesenteret 35 58 10 00 Generelt om karttjenester
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 92 05 81 37 Geodata, analyser og statistikk 
Eirik Norheim 35 58 11 59 / 90 72 31 71 Forvaltning av WebKart
Publisert: 26.10.2016 09:12
Sist endret: 24.01.2023 10:13