Kart

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Digitale kart for Skien

Standardkart

Interaktivt kart for mobil, nettbrett og PC. 

Eiendomskart

Interaktivt kart for mobil, nettbrett og PC. Som standardkart, men med eiendomstema "påskrudd".

Gatenavn-kart

Interaktivt kart for mobil, nettbrett og PC. Her får du en forklaring på hvorfor gatene i Skien heter det de heter.

Branner i Skien

Interaktivt kart for mobil, nettbrett og PC. Her finner du informasjon om de store bybrannene i Skien med mer.

Andre karttjenester

Se eiendom

Informasjon fra matrikkel og grunnboken. En tjeneste fra Kartverket.

Norgeskart

Tjeneste fra Kartverket. Naviger i kartet, finn punkt-informasjon, lag egne turkart, last ned kart på mobilen osv.

Vegkart

I Vegkart kan du se data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) i nettleseren din

Gårdskart

Tjeneste fra NIBIO (Skog- og Landskap). Omhandler landbrukseiendommer.

Kjøp av kartdata

Digitale kartdata bestilles gjennom en web-tjeneste hos Infoland.no. Bestiller må registrere seg som kunde og får en bruker ID og passord. Tjenesten nås enten via Infoland.no eller kommunens Webkart(egen INFOLAND-knapp i menyen over kartutsnittet).

Dataene leveres i SOSI-format, DXF-format og som georefererte ortofoto. Koordinatene er i datum Euref89, høydene i NN2000 og koordinatsystem UTM Sone 32. Dataene oversendes på e-post.

Pris for tjenesten: Prisen for de digitale dataene blir beregnet i en priskalkulator. Prisen blir bestemt ut fra areal.

Historiske kart

Skien har mange ulike kart som er laget i perioden fra 1681 og fram til kommunesammenslåingen i 1964. Disse foreligger som enkeltkart i foreskjellige målestokker samt kartserier fra de opprinnelige kommunene Gjerpen, Skien og Solum.

Boken "Med gamle kart gjennom Skiens historie" (Rødseth/Gardåsen, 1984, isbn 82-991634-02-5) inneholder en liste over eksisterende historiske kart og hvor disse er arkivert. Skien kommune har scannet flere av disse historiske kartene:

Historiske kart scannet av Skien kommune.

De historiske karta kan også nås gjennom kommunens Webkart. Etter å ha zoomet til området en vil undersøke, huker en av for «Historiske kart Skien» under karttemaet «Historiske kart» (fane 2 i venstremeny). Tilgjengelige kart vises nå som et punkttema. Ved å klikke på et punkt får en informasjon om aktuelt kart og en link til det scanna kartet (tif-format). Her finner en også egne valg for historiske kartserier. Disse kartseriene er georeferert hvilket betyr at de kan ses som et eget lag over nåværende kartsituasjon. Gå til Webkartet.

Lokalt stedsnavnregister

På slutten av 1980-åra ble det satt i gang et stort arbeid med å samle inn stedsnavn i hele Skien kommune. Arbeidet ble ledet av Thor Øvrum med daværende formann i gatenavnutvalget, Alf Skaaum, som nestleder.

Lokale organisasjoner og enkeltpersoner ble engasjert i dette arbeidet. Grendemenn gikk rundt og intervjuet enkeltpersoner (informanter) om stedsnavn. Opplysningene ble registrert på kart, i tillegg til at det ble lagt inn i et eget stedsnavnregister. Tidligere oppmålingssjef Rødseth var svært sentral i dette arbeidet.

For å gjøre noen av disse opplysningene lettere tilgjengelig, har vi her lagt ut et uttrekk av det nevnte stedsnavnregisteret.

Skien stedsnavnsregister.xls

I kommunens webkart er stedsnavnregisteret lagt inn som et eget tema-lag slik at en også får navnenes geografiske plassering. De lokale stedsnavna fås fram ved å huka av for «Stedsnavnbase Skien og Porsgrunn» under karttemaet «Kulturminner» (fane 2 i venstremeny). Ved å klikke på prikken ved selve stedsnavnet får en fram informasjon om:

Oppskriverform - vil si den skrivemåten som vedkommende informant mente det skulle være.

Normert skriftform- registeret ble sendt inn til Universitet i Oslo, seksjon for navnegransking, og de har kommet med forslag til normert skriftform for de aktuelle stedsnavna.

GNR./bnr,- det er en egen rubrikk med gårdsnummer og bruksnummer, riktigheten av disse henvisningene kan variere en del. Innenfor Løvenskiold Fossum sine eiendommer er det i dette feltet skrevet LF isteden for gnr./bnr.

Kartverk- referer til navnet på den aktuelle kartplata, m 1:5000 (ØK-kartplate) . Løvenskiold Fossum har sitt eget kartverk, så det er henvist til dette kartverket i noen områder.

Informant - navnet på den som har gitt opplysninger om stedsnavnet og vedkommende sitt fødselsår.

Uttale- form for lydskrift

Lokalt appelativ- opplysninger om det er elv, bekk, fjell eller lignende

Kommentarer - i dette feltet er det div. kommentarer.

Publisert: 31.01.2017 13:30
Sist endret: 30.01.2023 13:52