Arealoverføring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

  • Godkjenning av arealoverføringen.
  • Oppmåling av ny grense.

Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret.

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun søknad om arealoverføring behøver nabovarsel.

Slik søker du om arealoverføring

 

Søknad sendes kommunen ved å fylle ut og sende de 2 skjemaene:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (.pdf)

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (.pdf)

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere i søknadsskjemaet for rekvisjon av oppmålingsforretning.

Vedlegg:

Pris

Gebyr for arealoverføring  

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Servicesenteret 35 58 10 00 Generelt om karttjenester
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 92 05 81 37 Geodata, analyser og statistikk 
Eirik Norheim 35 58 11 59 / 90 72 31 71 Forvaltning av WebKart
Publisert: 26.10.2016 09:08
Sist endret: 03.01.2023 10:10