Adressering og gatenavn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunen har ansvaret for tildeling av offisielle adresser, herunder gi adressenavn til gater og veger. I tillegg tildeles adressenummer innenfor den enkelte veg (fortrinnsvis til bygninger).

Adressenavn 

Navneutvalget i kommunen velger ut og vedtar navn på veger/ gater og fastsetter  skrivemåten av disse navna. Dette skjer gjennom en egen behandlingsprosess. Statens fagorgan "Språkrådet" gir rettledning til arbeidet. Landbruk- og Geodataenheten forbereder saker for navneutvalget.

Personer eller organisasjoner som ønsker å få nye adressenavn eller endre adressenavn, kan sende skriftlig søknad (ingen standard søknadsskjema) til Skien kommune.

Søknad sendes til:
E-post: skien.postmottak@skien.kommune.no

eller

Skien kommune
Postboks 158 
3701 SKIEN

Adressenummer

Geodatapersonel tildeler adressenummer og utfører omadressering administrativt (etter behov). Eier, fester og tiltakshaver av bygning/eiendom må bekoste oppsetting av adressenummerskilt. Ved omadressering skaffer kommunen nye adressenummerskilt og dekker også utgiftene. Disse skiltene kan hentes i kommunens servicesenter.

Personer eller organisasjoner som ønsker å få nye eller endre adressenummer kan kontakte  Landbruk- og geodataenheten.  

Det er anledning til å klage på tildeling av offisiell adresse, dvs selve nummertildelingen. Klagefrist er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Evt. klage sendes Skien kommune. Klageinstans er Fylkesmannen. 

Gjeldende lov- og regelverk

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Servicesenteret 35 58 10 00 Generelt om karttjenester
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 92 05 81 37 Geodata, analyser og statistikk 
Eirik Norheim 35 58 11 59 / 90 72 31 71 Forvaltning av WebKart
Publisert: 26.10.2016 09:07
Sist endret: 20.02.2017 13:51