Reseksjonering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reseksjonering er endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, som for eksempel en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner.

Før du sender begjæring om reseksjonering, bør du kontakte Statens kartverk for å få oversikt over eventuelle tinglysingssperrer.

Hvis det er tinglyst en urådighet på eiendommen, må det sendes inn samtykke til reseksjoneringen fra urådighetsinnehaveren. Samtykket må ha original signatur.

I en del tilfeller er det nødvendig med samtykke til reseksjoneringen fra bank eller panthaver til seksjonene som endres. Eksempel på når panthaver må samtykke, er hvis en seksjon blir mindre, deles opp, slås sammen med en annen seksjon, eller endrer formål. Samtykke fra panthaver må ha original signatur.

Slik søker du om reseksjonering

Skriv ut søknadspapirer og fyll inn manuelt. Søknad om reseksjonering må sendes inn i tre eksemplarer, og minst ett av eksemplarene må ha originale signaturer.

Søknadsskjema - begjæring om reseksjonering

Disse vedleggene må du sende sammen med søknaden:

  1. Pantehavers samtykke
  2. Kartkopi, plantegninger over den/de snr. som berøres
  3. Kopi av tidligere seksjoneringssøknader

Søknad sendes til:

Skien kommune v/Landbruk og geodata
Postboks 158 
3701 Skien

Gjeldende lov og regelverk

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Servicesenteret 35 58 10 00 Generelt om karttjenester
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 92 05 81 37 Geodata, analyser og statistikk 
Eirik Norheim 35 58 11 59 / 90 72 31 71 Forvaltning av WebKart
Publisert: 28.12.2016 12:43
Sist endret: 26.01.2023 10:30