Skal du arrangere?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Trenger du råd og veiledning? Skien skal være en levende arrangementsby og kulturkontoret bistår deg som ønsker å skape kulturarrangementer i Skien.

Dette kan vi hjelpe med

  • Rådgivning - vi gir deg veiledning og konkrete råd.
  • Formidling/nettverk - vi har et solid nettverk innen kulturbransjen i Skien, og kan formidle kontakt med arrangører og artister, samt organisasjoner og offentlige instanser.
  • Økonomi - vi administrerer ulike tilskuddsordninger på kulturfeltet.

Har du konkrete spørsmål, eller vil du bare ta en prat om arrangementet ditt? Ta kontakt med oss!

Kulturkontoret

Plan- og utviklingsarbeid, samarbeidsprosjekter og tilrettelegging for et godt tilbud av kultur og opplevelser i byen er viktige oppgaver hos oss.

Vi er kontaktledd for:
•frivillige idretts- og kulturorganisasjoner
•byens kulturinstitusjoner og profesjonelle kunstnere
•kultur- og festivalarrangører

Vi har også ansvar for samordning av arbeidet med byens internasjonale ikon Henrik Ibsen og den nasjonale attraksjonen Telemarkskanalen.

I tillegg jobber vi bl.a. med utvikling av Kunstnerbyen Skien, drift av Spriten kunsthall og fem av kommunens idrettshaller, arrangementsutvikling, felles markedsføring og profilering av kultur- og opplevelsestilbudet, tilskuddsordninger, priser, stipendier og vennskapsbyarbeid.

På kulturkontoret arbeider vi:

Guro Honningdal, tlf 478 92 287
kultursjef

Rune Eide, tlf  481 14 477
Telemarkskanalen, vennskapsbyarbeid.

Ingrid Betten, tlf 478 06 480
tilskuddsordninger, kontakt lokale arrangører, planarbeid

Tom-Erik Lønnerød, tlf 906 09 571
Kunstnerbyen Skien, Spriten kunsthall

Lene Borvik Larsen, tlf 900 68 041
idrett, idrettshaller, spillemidler, kommunale anleggsmidler.

Caroline Wahlstrøm, tlf 959 37 426
kulturhistorie, Hederspriser, kultur- og idrettsstipend, bytavler, kulturstier.

Eli Haugland, tlf 950 01 566
DKS, Lørdagsbarn, DKSS.

Helle Riis, tlf 958 66 468 
Ibsenuka, Ibsenformidling.

Eivind Løberg, tlf 916 38 664
Frivillighetskoordinator

Besøksadresse: Kaffehuset, Henrik Ibsens gt 2, 3. etg.

Utendørsarrangementer - søknad om tillatelse

Skien kommune ønsker å legge til rette for aktivitet på byens utearealer. Med utearealer menes torgplasser, parker, grøntareal og lignende.

Ønsker du å benytte slike arealer til et arrangement, må du søke om tillatelse. Under finner du informasjon om hvordan du går fram, hvilke krav som stilles til deg som arrangør og hva Skien kommune kan hjelpe deg med.

Har du spørsmål/trenger råd og veiledning ta kontakt med Eli Haugland på kulturkontoret.

Du må søke om tillatelse

Dersom du ønsker å bruke offenlig grunn (f.eks parker og torg) til et arrangement må du søke grunneier om tillatelse til å benytte området.

Er det  et lite arrangement uten alkoholservering og uten behov for stenging av gater, må du søke minimum to uker i forkant av arrangementet. Send en forespørsel til servicesenteret@skien.kommune.no

Planlegger du et stort arrangement

  • som kan samle mange mennesker
  • hvor det skal skjenkes alkohol
  • hvor det er nødvending å stenge av gater

må du søke om tillatelse senest 8 uker før arrangementet.

I slike tilfeller kreves det en fullstendig søknad og ofte vil det kreves at arrangør utarbeider en sikkerhetsplan og at det lages en plan for avfallshåndtering.
Søknadsskjema fullstendig

Søknad sendes elektronisk eller pr post til: Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien. Skjema kan også fås ved henvendelse til servicesenteret. Når vi har mottatt søknaden vil vi veilede deg videre i prosessen.

Disse arealene kan benyttes

Skien har flere utendørs arealer som egner seg godt til ulike kulturarrangement. Her finner du oversikt over de arealene som kan lånes til ulike arrangementer.

Brannvern ved arrangementer

Brannvesenet skal ha melding fra arrangør som dokumenterer hvordan brannsikkerheten skal ivaretas.

Alle arrangører må innøve gode rutiner for å forebygge og redusere skade ved brann. Det må være tilstrekkelige og lett tilgjengelige rømningsveier og slokkeutstyr i tilfelle det blir nødvendig å evakuere. Adkomstmuligheter for utrykningsbiler må sikres.

Veiledning for brannvern ved store arrangementer

Lydnivå

Som arrangør er du forpliktet til å overholde de støybegrensinger som er satt av helsemyndighetene. Hvilke begrensinger som gjelder avhenger både av tidspunkt for arrangementet, varighet, arrangementssted og omgivelser.
Når du søker om å arrangere et utendørsarrangement som innebærer bruk av forsterket lyd, vil vi varsle Miljørettet helsevern i Grenland (MHV). MHG vil vurdere søknaden og komme med råd og evt. krav til justeringer.
Veileder til arrangører - lyd/støyniv

Toaletter

Det må settes opp mobile toaletter ved større arrangement. Arrangøren er ansvarlig for dette.

Matsalg på festivaler og markeder

Du som driver næringsmiddelvirksomhet er meldepliktig dersom du skal selge varene dine på festivaler og marked.
Dersom du, idrettslag, skoleklasse, musikkorps, forening eller lignende selger frukt og grønt, kaker, pølser, is, brus, steker vafler eller griller ferdig tilberedte hamburgere på nasjonaldagen eller ved andre kortvarige lokale arrangementer, trenger du ikke melde fra til Mattilsynet. Det stilles likevel krav til deg. Se mer informasjon om Kortvarig salg av mat

Ring Mattilsynet på telefon 06040 hvis du har spørsmål om kravene som stilles til hvordan du sikrer god hygiene og unngår matforgiftninger ved omsetning av mat.

Les mer om hygiene og mat på www.matportalen.no

Ved arrangement på kommunal grunn skal unødvendige engangsartikler i miljøskadelig plast unngås så langt det er mulig. Arrangør må kunne vise til hvordan de vil sortere og håndtere avfall.

Politivedtekter for Skien (arrangementer på offentlig sted)

Se gjeldende regler for Skien kommune - Forskrift om politivedtekt

Renovasjon/opprydding

Opprydding under og etter et arrangement er arrangørs ansvar. I de tilfeller arrangementet generer avfall må arrangør gjøre avtale med et renovasjonsselskap om levering/henting. Alt avfall skal kildesorteres og avtale om hvordan dette skal gjøres/leveres må inngås med det aktuelle renovasjonsselskapet.

  • Arrangementet må kildesortere avfall (sortere ut flest mulig komponenter) og ha nok avfallsbeholdere som er tydelig merket.  
  • Nedbrytbare alternativer til plast eller gjenbrukbare alternativer til engangsplast(glass) skal brukes/prioriteres.  
  • Unngå bruk engangsdekor av plast (ballonger, heliumballonger, konfetti, glitter).  
Sikkerhetsplan

Politi (og skjenkemyndigheter) setter som krav til arrangører av arrangementer av et visst omfang at det SKAL utarbeides en sikkerhetsplan. Planen skal godkjennes av politiet før endelig tillatelse gis.

En sikkerhetsplan er først og fremst til for arrangørens del og er et godt redskap for å sikre at man han lagt gode planer for å forbygge og minimere skade ved et arrangement. Det finnes ingen standard for hva en sikkerhetsplan skal inneholde, men denne malen kan være en pekepinn på hva arrangøren bør ha med i en sikkerhetsplan.


Du finner en detaljert veileder for hvordan man skal ivareta sikkerheten på store arrangementer (f.eks. en festival) her : DBS-veileder for sikkerhet ved store arrangement.

Vær klar over at du kan være pliktig til leie inn godkjente sikkerhetsvakter. Her finner du lenke til loven om vaktvirksomhet, forskrifter og kommentarer til denne.

Utleie av arrangementsutstyr

Skien kommune har endel utstyr som kan leies av arrangører, blant annet benker, bord, stoler, scene og amfielementer.
Prisliste – Utleie av arrangementsutstyr 

Søk om økonomisk støtte

Tilskudd kulturarrangementer

Leie av benker, bord, amfi og sceneelementer

Utleie av arrangementsutstyr

Utlån av parker og torg

Utlån av parker og torg

Markedsføring

Her kan du booke plass på bytavler og byflagg.

Husk alltid å registere arrangementet i kulturkalenderen

Publisert: 14.11.2016 14:00
Sist endret: 02.02.2023 14:20