Priser og stipender

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune deler ut en rekke priser og stipend årlig. Vi ønsker forslag fra publikum til kandidater.

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen kan gå til en organisasjon eller enkeltperson i Skien kommune som har utmerket seg med frivillig engasjement til det beste for kommunens innbyggere. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. 

Vedtektene for prisen finner du her. 

Prisen består av et diplom og kr. 10.000,- Prisvinneren blir Skien kommunes kandidat til den nasjonale frivillighetsprisen. 

Send inn forslag innen 15. september til Skien kommune, kulturavdelingen, postboks 158, 3701 Skien, eller på epost  post@skien.kommune.no

Kontaktperson for frivillighetsprisen er kulturkontoret ved Caroline Wahlstrøm, telefon 959 374 26

Oversikt over tidligere prisvinnere
År Prisvinner Sjanger/område
2019 Skotfoss turn -og idrettsforening Hasselbakken/skisport 
2020 Bjørn Halstvedt Gulset IF-skisport
2021 Skien Rotary Fritidsaktivitet for beboere sykehjem

 

Kulturprisen

Kulturprisen kan tildeles for kunstneriske eller idrettslige prestasjoner, lang og framstående innsats i det frivillige organisasjonsliv, ideskaping eller pådriverrolle for viktige tiltak innen kulturlivet og stor bredde i aktiviteter innen det utvidete kulturbegrep. Vinneren mottar 30.000 kroner og et diplom. Vedtektene for prisen finner du her.

Send inn forslag innen 15. september til Skien kommune, kulturavdelingen, postboks 158, 3701 Skien, eller på epost  post@skien.kommune.no

Kontaktperson for kulturprisen er kulturkontoret ved  Caroline H Wahlstrøm, telefon 959 37 426

Oversikt over tidligere prisvinnere

År:

Prisvinner:

Sjanger / område:

1981

Anne Lise Grøtvik Lunde

Barneteater

1982

Asbjørn Skarholt

Idrett, Skien Isstadion

1983

Kristoffer Kleive

Musikk, dirigent

1984

Jens Per Jensen

Historie, museum

1985

Jardbjørg  Krokann Stang

Dikt, internasjonalt kulturarbeid

1986

Hanne Hegh

Håndball

1987

Thoralf Ingebretsen

Musikk

1988

Arne Stømne

Billedkunst

1989

Egil A. Gundersen

Musikk

1990

Frelsesarmeen

Humanitært arbeid

1991

Erik Kullerud

Forfatter, barnekultur

1992

Ragnhild og Arvid Hellstrøm

Speiding

1993

Dizzie Tunes

Musikk

1994

Rolf  Janøy

Musikk

1995

Monika Valen

Verdensmester i sykkelsport

1996

Skiens Kunstforening

Kunstformidling

1997

Øyvind Strand

For sitt arbeid innen musikklivet i Skien

1998

Skotfoss Historielag

For utvikling og formidling av Skotfoss historie/stien

1999

Pål Jensen

Musikk/ Arbeid med ”Fargebandet”

2000

Leif  K. Roksund

Skienshistoriske bøker etc.

2001

Skotfoss revyteater

Teater

2002

Olav Alstad

Kunst, teater

2003

Harald Gullichsen

Organist/kordirigent

2004

Magne Kortner

Lokalhistorie, kulturformidling 

2005

Siri Myrvoll

Formidling av Skiens eldste historie og arkeologiske utgravinger

2006

Guttorm Guttormsen
Teater Ibsen 

Arbeid innen Skiens musikk- og teaterliv.
For teaterets Ibsen-satsing.

2007

Ragnar Olsen/Rolf Andersen

Frivillig innsats med kulturminner og fornminner i Skien.

2008

Karl Fredrik Kittilsen

For uegennyttige innsats i kristent og humanitært arbeid. 

2009

Jan Køppen Petersen

Pådriver, motivator og formidler av norsk lyrikk.

2010

Ole Petter Andersen

For hans store innsats for  idretten i Skien

2011

Jan Arne Iberg

Initiativtaker og pådriver for metalfestivalen 1001 WATT.

2012

Sylvia Salvesen og Jan Ø. Wiig

Profesjonelt virke ved Teater Ibsen i over 20 år, frivillige innsats i kulturlivet, spesielt ved Skien Diakonale Senter.

2013

Gard Strøm

For hans over 20-årige arbeid med en interaktiv bygde- og slektsbok for hele Gjerpen prestegjeld

2014

Tore Tveit

Samlet forfatterskap

2015

Thorbjørn Wahlstrøm

Samlet forfatterskap- lokalhistorie

2016

Lene Olsen

Driver av Skien ballett- og dansesenter

2017

Ingebjørg Vaagen

Arbeid for den immatrielle kulturarven gjennom Grenland Husflidslag. Drift av Skien prestegård. 

2018

Tor Åge Bringsværd

For sitt omfattende forfatterskap.

2019

Åsmund Myhre 

Turstirydding og arbeid gjennom DNT Skien 

2020

Else Skau

Kulturminnearbeid 

2021

Viktor Arvesen

Arbeid for Skiens idrettsliv, spesielt jentefotball. 

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen kan deles ut til bygg og/eller anlegg, som kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk. Bygget skal ha god arkitektonisk utforming, ta hensyn til sted og omgivelser, og være ferdigstilt innen de tre siste år.
Vedtektene for prisen finner du her.

Send inn forslag innen 15. september til Skien kommune, kulturavdelingen, postboks 158, 3701 Skien, eller på epost post@skien.kommune.no

Kontaktperson for byggeskikkprisen er Caroline H Wahlstrøm, telefon 959 37 426

Liste over tidligere vinnere av byggeskikkprisen og bevaringsprisen finner du her. 

Bevaringsprisen

Bevaringsprisen kan deles ut til eksisterende bygg og/eller anlegg som er vedlikeholdt eller restaurert i respekt for tradisjon, opprinnelig arkitektur og byggeskikk. Bygget skal fremstå ferdigstilt.
Vedtektene for prisen finner du her.

Send inn forslag innen 15. september til Skien kommune, kulturavdelingen, postboks 158, 3701 Skien, eller på epost  post@skien.kommune.no

Kontaktperson for bevaringsprisen er Caroline H Wahlstrøm, telefon 959 37 426

Mangfoldsprisen 

Mangfoldsprisen kan tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for deres innsats for integrering, mangfold og inkludering av flyktninger og innvandrere i Skien, og synliggjøring av nasjonale minoriteter og urfolk.

Vedtektene for prisen fnner du her. 

Prisen ble opprettet og deles ut av Flerkulturelt utvalg (FKU) fra 2022. Kontaktperson for prisen er Camilla M. Strøm, telefon 942 05 375

Prisen er på 20 000,- kroner og et diplom.

Send inn forslag innen 15. september til Skien kommune, kulturavdelingen, postboks 158, 3701 Skien, eller på epost  post@skien.kommune.no

Ibsenprisen

Ibsenprisen deles ut av Skien kommune og tildeles årlig en dramatisk tekst som i løpet av siste kalenderår har hatt urpremiere, eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater. Urpremieren må finne sted i Norge. Juryen kan velge å gi prisen for et samlet dramatisk forfatterskap. Vinneren må bo eller virke i Norge. Prisen er på 150.000 kroner og en statuett laget av Nina Sundbye.
Kontaktperson for Ibsenprisen er Agnete M Hafskjold telefon 920 37 352
Mer informasjon om prisen og Henrik Ibsen.

Skiensprisen

Skiensprisen gis til personer som har markert Skien på en positiv måte, og som bidrar med friske, gode initiativ som gjør Skien til et godt sted å bo, med aktiviteter og møteplasser. Kontaktperson for Skiensprisen er Caroline H Wahlstrøm, telefon 959 37 426

Kunstnerstipend med opphold i Skien

Skien kommune deler ut kunstnerstipend på 150.000 kroner til profesjonelle kunstnere. Stipendiaten disponerer enkel bolig og egnet verksted vederlagsfritt i minimum 10, og maksimum 12 måneder, i Skien.
Søknadsfrist er 31. august. 
Mer om kunstnerstipend med opphold i Skien.

Kontaktperson for stipendet er Tom Erik Lønnerød, telefon 906 09 571

Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere

Skien kommune utlyser 2 arbeidsstipend á kr. 30.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien. Fristen for å søke er Mer om arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere.

Kontaktperson for stipendet er Tom Erik Lønnerød, telefon 906 09 571

Kultur og - idrettsstipender for ungdom

Skien kommunes kultur- og idrettsstipender kan tildeles unge i alderen 16-20 år. Stipendet skal gi inspirasjon og motivasjon for videre utvikling, og kan tildeles kulturutøvere med et utpreget talent og/eller som bidrar til nyskaping og inspirasjon/motivasjon for andre innenfor sitt felt. Kandidatene skal selv søke stipendiet.

Det deles ut to stipender på 10.000 kr. hver.

Søknad sendes Skien kommune, kulturavdelingen, postboks 158, 3701 Skien, eller på epost post@skien.kommune.no Frist 15. september.

Kontaktperson for stipendet er Caroline H Wahlstrøm, telefon 959 37 426

Tilgjengelighetsprisen

Deles ut av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Den tildeles kandidater som har vist en positiv holdning og forståelse for å ivareta funksjonshemmedes interesser og behov. Tiltaket skal være et bidrag til å komme nærmere målet om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Tiltaket skal ha en god praktisk løsning som glir naturlig inn i miljøet i henhold til god byggeskikk. Kontaktperson for prisen er Ragnar Grøsfjeld telefon 958 17 202, eller epost ragnar.grosfjeld@skien.kommune.no 

Kriterier som må opp oppfylles for å få tilgjengelighetsprisen
 • Tiltaket skal komme flest mulig brukergrupper til gode.
 • Kvaliteten (gjennomføringen) av tiltaket må være god.
 • Kandidaten har vist en positiv holdning / forståelse for å ivareta brukernes
 • interesser og behov.
 • Tiltaket er et bidrag til å komme nærmere målet om full deltakelse og likestilling for
 • personer med funksjonsnedsettelse i samfunnet.
 • Kandidaten har tatt personer med funksjonsnedsettelse på alvor som brukergruppe /
 • kundegruppe.
 • Personer med funksjonsnedsettelse har hatt innflytelse på utformingen av tiltaket
 • (brukermedvirkning).
 • Tiltaket viser at bedre tilgjengelighet handler mer om omtanke og holdninger enn
 • kostnader.
 • Kandidaten har vist stor kreativitet og nytenkning for å bedre tilgjengeligheten.
 • Det er også verdt å merke seg at kandidaten ble (uavhengig av hverandre) foreslått av landets to store paraplyorganisasjoner for funksjonshemmede; FFO og SAFO.

 

Publisert: 28.10.2016 09:19
Sist endret: 01.09.2022 13:20