Kunstnerbyen Skien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har etablert satsingen Kunstnerbyen Skien som et ledd i å imøtekomme utfordringene regionen har i forhold til å virke tiltrekkende på miljøer og enkeltpersoner, som kan bidra til å revitalisere Skien som en levende kulturby.

Kunstnerstipend med opphold i Skien

Kunstnerstipendet består av opphold i Skien med vederlagsfri bolig, samt egnet verksted/atelier og et stipend på NOK 175.000,-. Av disse tildeles NOK 145.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien. Oppholdet i Skien skal vare i minimum 10 og maksimum 12 måneder. Stipendiaten forplikter seg til å gjøre nytte av bolig og verksted i perioden som stipendet gjelder.

Årlig søknadsfrist 31. august

Tidligere mottakere: 
2022: Ida Olesdatter Barland - kunsthåndverk
2021: Vicente Mollestad [BO/NO] - billedkunstner
2020: Sidsel Bonde [DK] - billedkunstner
2019: Franz Petter Schmidt - kunsthåndverk 
2018: Lerin/Hystad [SE/NO] - billedkunst/musikk
2017: Cecilia Hultman [SE] - billedkunst
2016: Victoria Durnak - tekst/billedkunst
2015: Anna Ihle - billedkunst
2014: Malmfrid H. Hallum - dramatikk/tekst
2013: Mette Karlsvik - tekst
2012: Josefine Lyche - billedkunst
2010-11: Shwan Dler Qaradaki - billedkunst
2009-10: Kate Pendry - dramatikk
2008-09: Samuel Olou - billedkunst
2007-08: Walid al Kubaisi - tekst
2006-07: Jan Christensen - billedkunst

Retningslinjer

Kunstnerstipendet deles ut og finansieres av Skien kommune. Stipendet er på NOK 175.000,-. Av disse tildeles NOK 145.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien. Stipendiaten får disponere enkel bolig og egnet verksted vederlagsfritt i minimum 10, og maksimum 12 måneder i Skien. Stipendiaten forplikter seg til å gjøre nytte av bolig og verksted i perioden som stipendet gjelder.

Stipendiet kan søkes av alle skapende kunstnere som er tilsluttet Norske billedkunstnere, Norske dramatikeres forbund, Norsk Komponistforening, Den norske forfatterforening, Norske kunsthåndverkere, Forbundet frie fotografer eller andre tilsvarende kunstnerorganisasjoner, eventuelt kunstnere som har fullført høyere kunstfaglig utdannelse i Norge eller i utlandet.

Så langt det lar seg gjøre skal stipendiaten presentere resultatet av arbeidet under oppholdet ved en egnet anledning senest ett år etter at oppholdet er avsluttet. Stipendiaten skal også være tilgjengelig for formidlingstiltak under oppholdet.

Søknad om stipend skal være begrunnet. 

For mer informasjon vennligst kontakt:

Kulturkonsulent Tom-Erik Lønnerød, tlf: 35 58 10 00

Benytt søknadsskjema her for å søke!

English version is available here!

Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere

Skien kommune utlyser årlig 2 arbeidsstipend á kr. 30.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien. For at en kunstner uten tilhørighet til Skien skal kunne søke arbeidsstipendene, må prosjektet gjennomføres og formidles i Skien innenfor en gitt tidsramme.

Årlig søknadsfrist 31. august

Tidligere mottakere:
2021: Maia Viken (komponist) og Erle Saxegaard (billedkunstner)
2020: Stine Gonsholt (billedkunst) og Nina Ossavy (scenekunst)
2019: Birgit Djupedal (komposisjon/musikk) og Ørjan Amundsen (billedkunst)
2018: Charlott M. Utzig (scenekunst) og Fredrik Berberg (billedkunst)
2017: Ingvild Hogstad (scenekunst) og Eduardo Balanza [ES] (billedkunst)
2016: Hedda Hørran (billedkunst) og Thomas Johansson (komposisjon/musikk)
2015: Verena Winkelmann (billedkunst) og Ida Haugen (koreografi/dans)
2014: Aina Villanger (tekst) og Maria Ferguson Rønningen (koreografi/dans)
2013: Terje Evensen (komposisjon/musikk) og Anders Høgli (scenekunst)
2012: Stian Johansen (tekst) og Anders Holen (billedkunst)
2011: Anne Gravir Klykken (musikk) og David Augusto Rios Alomia (billedkunst)
2010: Aleksi Wildhagen (billedkunst) og Anders Lunde (tekst)
2009: Gjerpen teaterforening (Even Bolstad og Carl Henrik Ekblom)  (scenekunst) og André Kassen og Sondre Stordalen (komposisjon/musikk)
2008: Ann Mari Aamot (billedkunst) og Aldebaran (scenekunst)
2007: Tuva Gonsholt (kunsthåndverk) og Pål Gusdal Jomås (billedkunst)
2006: Gyrid Axe Øvsteng (dramatikk)

Retningslinjer

Skien kommune utlyser 2 arbeidsstipend á kr. 30.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien. For at en kunstner uten tilhørighet til Skien skal kunne søke arbeidsstipendene, må prosjektet gjennomføres og formidles i Skien innenfor en gitt tidsramme.    

Søkere må ha avsluttet og kunne dokumentere kunstnerisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå i Norge eller i utlandet.   

Søknad om stipend skal være begrunnet og inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, fremdriftsplan, CV og eventuelle kontrakter for visning/fremvisning av prosjekt.

Årlig søknadsfrist: 31. august

For mer informasjon vennligst kontakt:

Kulturkonsulent Tom-Erik Lønnerød, tlf: 35 58 10 00

Benytt søknadsskjema her for å søke!

Spriten Kunsthall

Spriten Kunsthall er en produserende kunsthall lokalisert i den gamle spritfabrikken på Klosterøya. Spriten Kunsthall er lagt til rette som et tverrkunstnerisk produksjons- og visningsrom. Dette innebærer at lokalene både benyttes som produksjonssted for kunstneriske prosesser og programmeres som et visningssted for kunst med skiftende utstillinger, konserter og andre kunstuttrykk.

Ytterligere informasjon på spriten.no.

Atelierfellesskap på Spriten Kunsthall

I 2007 ble den gamle spritfabrikken på Klosterøya konvertert til atelierer for kunstnere. 11 atelierer leies ut til profesjonelle kunstnere, hvor Skien kommune subsidierer husleie.

Kunstnere med atelier på Spriten Kunsthall

Kari Skoe Fredriksen
Fanny S. Gjestland
Tuva Gonsholt
Kjetil Harket
Odd Fredrik Heiberg
Berit Kowalski
Verena Winkelmann
Sølvi Strand
Ørjan Amundsen
Pål S. Gumpen
Bård & Hilde Tørdal
Stipendmottaker

Atelierfellesskap i Henrik Ibsensgate 10 - Hi10

I 2016 ble atelierkapasitet i Kunsterbyen Skien utvidet med ytterligere syv atelieer midt i Skien sentrum. 

Kunstnere med atelier i Hi10

Verena Winkelmann
Siri Sandersen
Maj-Gret Gaupås
Hilde Iren Dølheim
Ingvild Hogstad

Galleri Hi10


Galleri Hi10 med lokaler på gateplan i bakgården ved Stockmann og Folque Café driftes som et kunstnerdrevet galleri etter pop-opp-metoden. Dette innebærer at kunstnerne selv drifter galleriet og at åpningstidene vil variere i takt med prosjektene som vises der. Det er etablert et kunstnerisk råd for Galleri Hi10 som vil utlyse egne søknadsfrister for utstillingssøknader. For fortløpende informasjon om åpningstider og innhold følg med på www.facebook.com/gallerihi10/

Kunst i Skien

Skien kommune eier en kunstsamling beståënde av ca. 2.500 kunstverk. Hovedddelen av kunstsamlingen er utplassert i offentlige bygg og i offentlige rom i Skien kommune. Skien kommune har også en ordning for kunst i offentlig rom som gjør at kommunen blir tilført nye kunstverk i kommunale bygg og anlegg ved nybygg. Skien billedgalleri inngår i Skien kommunes kunstsamling - en samling kunstverk gitt til Skien kommune fra Skiens kunstforening i 1965.

Her kan du se Skien kommunes kunstsamling på Digitalt museum 

 

Kontakt Kunstnerbyen Skien


Spørsmål eller henvedelser om Kunstnerbyen Skien kan rettes til kulturkontoret ved prosjektleder Tom-Erik Lønnerød, mobil: 906 09 571

Publisert: 15.12.2016 22:31
Sist endret: 09.11.2022 13:01