Tilrettelagt fritid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilrettelagt fritid gir tilbud til barn, unge og voksne som har behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter på grunn av psykisk eller fysisk funksjonshemming. Tilrettelagt fritid har ansvar for rekruttering og oppfølging av fritidskontakter og flere ulike aktivitetstilbud rettet mot barn, ungdom og voksne med vedtak om en tilrettelagt fritid.

Bli fritidskontakt/støttekontakt!

Vi har behov for flere fritidskontakter i alderen 20-65 år med varierende interesser som å gå tur, kino, konserter, teater, fotball, trening, fiske, sykling, data mm. Som fritidskontakt hjelper du barn/ungdom/voksne som trenger bistand for å delta på kultur- og fritidsaktiviteter på grunn av ulike fysiske og/eller psykiske utfordringer.

 Vi stiller ingen krav til utdanning eller arbeidserfaring men:

  • Du må være interessert i mennesker
  • Du må være pålitelig og ansvarsbevisst.
  • Du må snakke godt norsk.
  • Du må binde deg til en avtale for minimum ett år av gangen.
  • Du må ha plettfri vandel (krav om å levere politiattest).

 Det er en fordel å ha førerkort og disponere bil!

Fritidskontakter blir ikke ansatt i Skien kommune, men får en oppdragsavtale og godtgjøring for et gitt antall timer, utlegg og kilometer pr. måned. Oppdragene er av varierende størrelse fra 6-20 timer i måneden og kan kombineres med full stilling i kommunen. Det er fullt mulig å ha flere oppdrag samtidig. Treffene kan foregå på dagtid, ettermiddag/kveld og noen ønsker også tjenesten i helger. Hvordan timene disponeres i løpet av en uke, avtales mellom tjenestemottager og fritidskontakt.  Timelister og kjøregodtgjørelse (utlegg) sendes inn elektronisk. Det er derfor en fordel å inneha noe datakunnskap.

 Fritidsenheten/Tilrettelagt fritid administrerer tjenesten i Skien kommune og vil gi opplæring, veiledning og oppfølging. Vi arrangerer årlig en felles samling for fritidskontakter og tilbyr førstehjelpskurs.

Søknadsskjema for å bli fritidskontakt

Fyll ut elektronisk søknadsskjema her.

Pusur

Tilrettelagt fritid gir tilbud til barn, unge og voksne som har behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter på grunn av psykisk eller fysisk funksjonshemming.

Pusur er et tilrettelagt fritidstilbud for barn mellom 2-12 år. Pusur har aktivitet i Menstadhallen hver tirsdag fra klokka 17-19.30.

Vårens aktivitetsplan finner du her

Non-stop

Tilrettelagt fritid gir tilbud til barn, unge og voksne som har behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter på grunn av psykisk eller fysisk funksjonshemming. 
Non-stop et tilrettelagt aktivitetstilbud for ungdom mellom 12-18 år. Non-stop holder til i Menstadhallen hver torsdag fra klokka 17.30-20.00
Vårens aktivitetsplan finner du her

Onsdagsklubben

Er et hyggelig og sosialt fellesskap for voksne mennesker med psykisk utviklingshemning. Vi hører musikk, synger, danser, trimmer og har forskjellige morsomme hobbyaktiviteter hver onsdag  fra kl. 17.30-19.30. Du kan også låne bøker hos oss eller sitte ned i kafeen.
Vi holder til på Lie bydelshus rett ved Lietorvet i Skien sentrum.

Vårens aktivitetsplan finner du her

Ønsker du fritidskontakt?

Det er Tjenestekontoret i helse og velferd som behandler søknader om tildeling av fritidstjeneste. Fritidsenheten er utfører av tjenesten.

Brosjyre Tilrettelagt fritid

Kontakt oss

Fagkoordinator for Tilrettelagte fritidstjenester er Tonje Johansen, tlf. 905 94 238.

Mail: tilrettelagtfritid@menstad.no

Publisert: 28.10.2016 10:17
Sist endret: 27.01.2023 10:54