Mangfold og integrering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Deltagelse i fritidsaktiviteter fører til mestring, personlig utfoldelse, deltagelse og tilhørighet, som er viktige faktorer for en god integrering. Skien kommune jobber med flere gode tiltak for integrering gjennom fritidsaktiviteter.  Enhet for kultur- og fritidstjenester administrerer mange av disse tilbudene.

Introkortet

Ved hjelp av kultur forsøker vi å tilby en lettere integreringsprosess for nyankomne flyktninger og innvandrere, samt at vi har som mål å fokusere på deltakelse i, og gleden av, å bruke et bredt, mangfoldig og spennende kulturliv. 

Kultur- og fritid er bidragsyter i Introduksjonsprogrammet i Skien kommune hvor deltakerne er helt eller delvis nyankomne flyktninger bosatt i Skien kommune. Foruten norskundervisning og innføring i norsk samfunnsliv, får alle deltakerne et Introkort som gir mulighet til en rekke kulturelle opplevelser.

Bakgrunnen for den kulturelle delen av programmet, er at det blant flyktninger kan være høy terskel for å delta i allmenne kulturarrangementer og oppsøke slike arenaer.

Det er inngått ulike avtaler i forhold til pris og tilbud, men samlet gir dette et stort spenn innen kultur og fritidsopplevelser. 
Her er noen av våre samarbeidspartnere:

 -Ibsenhuset
Parkbiografen
Odd Fotball
Gjerpen håndball
Eventyrfabrikken
Teater Ibsen
Fritidsparken
Bydelshusene

Vi jobber kontinuerlig med å få på plass nye avtaler og har
utarbeidet en egen brosjyre 
med de ulike avtalene som finnes.
Ta kontakt med Lie bydelshus for mer informasjon. 
lie@bydelshus.no
Tlf: 35 54 46 70

 

Kulturvenn

 

Vil du bli kulturvenn?

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fritidsenheten i Skien kommune og Redd Barna Skien.

Hva er en kulturvenn?

En kulturvenn er frivillige enkeltpersoner eller familier som drar sammen med nyankomne flyktninger på ulike kultur- og idrettsarrangementer slik at de skal få en smakebit av og blir bedre kjent med byens kultur- og fritidstilbud.

Hva krever dette av meg?
Vi søker deg/dere som ønsker å bidra til god integrering og inkludering.

Når du skal på et kulturarrangement, en tur i skogen, eller på bydelshuset på kafe,- kunne du tenke deg å ta med deg en nyankommen flykning?

Eller er dere kanskje en familie som liker å dra til svømmehallen, skøytebanen eller Eventyrfabrikken, badeland i Skien fritidspark eller et arrangement i Brekkeparken? Kunne dere tenker der å ha med dere en familie som kanskje aldri har vært der før?

Kulturvennene forplikter seg til å delta på en opplæringskveld der dere får praktisk informasjon om prosjektet og en gjennomgang av forventninger til kulturvennene.

Hva får du ut av det?
Vi tilbyr alle kulturvenner grundig og skreddersydd opplæring utarbeidet av Redd Barna i samarbeid med Fritidsenheten.

Alle kulturvenner får tildelt et kulturvennkort som innebærer goder som inngang til enkelte kultur- og fritidsarenaer og bydelshusenes arrangementer.

Først og fremst får du/dere anledning til å oppleve byens mangfoldige kultur- og fritidstilbud sammen med noen som ikke kjenner godt til de fra før.

Hvordan kan jeg bli med?
Dersom du ønsker å bli kulturvenn eller har  spørsmål, ta kontakt med:

E- post adresse: MaritJosefson.Ligaard@skien.kommune.no

Telefon: 95 92 52 18

Fritid med bistand

Skien kommune ønsker å integrere nyankomne flyktninger inn i lag og foreninger slik at de på et tidlig tidspunkt kan bli en del av et fellesskap, og at vi sammen kan få til en god integrering i kommunen. Idretten og andre fritidsaktiviteter er en viktig arena for dette, hvor man møtes på tvers av ulik bakgrunn med en felles interesse.

Kriterier for tilskudd

Nye rettningslinjer kommer snart. Ta kontakt for mer informasjon frem til dette er oppdatert.

Kontaktperson: Camilla Madeleine Strøm
Tlf: 35 54 46 80
Mail: lie@bydelshus.no

 

IMDI- midler (Tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn).

IMDI skriver: "Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn".  (Rundskriv 11/2015)

Les mer om ordningen.

Publisert: 22.11.2016 13:04
Sist endret: 20.10.2022 11:24