Barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


På denne siden finner du informasjon om kulturtilbud de ulike enheter i Skien kommune tilbyr barn og unge.

Tilskudd og hjelp til deltagelse i fritidsaktivitet.

Kontingentkassa

En støtteordning som har som formål å gi barn og unge fra familier med vedvarende lavinntekt mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist).

For hvem: Barn og unge fra 6 år/ skolealder til man er ferdig med videregående skole og som har bostedsadresse i Skien.

Hva gis det støtte til: Kontingenter og nødvendig utstyr slik at den enkelte kan delta i organiserte fritidsaktiviteter på lik linje med andre.

Inntil kroner 4.000,- i tilskudd per barn/ungdom per år

Hvem kan søke: Ledere eller ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, Forebyggende helse eller miljøterapeut på skole.

Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Det er satt av 400 000 kr årlig på kommunens budsjetter til formålet.

Les mer om kontingentkassa og søk støtte her.

Flyer kontingentkassa og Fritidsfondet

Fritidsfondet

En støtteordning som har som formål å gi barn og unge fra familier med vedvarende lavinntekt mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter og skal være et supplement til kontingentkassa.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist)

For hvem: Barn og unge fra 6 år/ skolealder til man er ferdig med videregående skole og som har bostedsadresse i Skien.

Hva gis det støtte til: Enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende som hører til en organisert fritidsaktivitet og/eller bidrar til rekruttering til faste organiserte aktiviteter.

Inntil kroner 5.000,- i tilskudd per barn/ungdom per år

Hvem kan søke: Ledere eller ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, Forebyggende helse eller miljøterapeut på skole.

Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Fondet finansieres gjennom bidrag fra Skien kommune, næringslivet, lag og foreninger.

Les mer om Fritidsfondet og søk støtte her.

Flyer kontingentkassa og Fritidsfondet

Fritidsveiledere/ Fritid med Bistand

Vi har fritidsveiledere i de fleste bydeler i Skien som skal tilrettelegge for at barn og unge vil og kan begynne med organiserte fritidsaktiviteter.

Fritid Med Bistand går ut på at fritidsveileder kartlegger behov og ønsker og bidrar der det trengs til alt fra informasjon, kontakt med lag/forening, søke kontingentkassa og eventuelt inngå avtaler med lag/foreninger dersom det er behov for ekstra oppfølging og eventuelt tilrettelegging.

Kontakt Tonje Johansen tlf 90 59 42 38

Utstyrssentralen

Utstyrssentralen låner ut diverse fritidsutstyr beregnet på sommer- og vinteraktiviteter gratis til Skien kommunes innbyggere.

Les mer om utstyrssentalen her.

Appelsina litteraturfestival

Skien kommune arrangerer årlig en litteraturfestival for barn og ungdom kalt Appelsinia litteraturfestival. Festivalen arrangeres i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Telemark, Telemark fylksbibliotek og Litteraturhuset i Skien. Appelsinia har egne nettsider som du finner via lenken.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken legger til rette for at elever i grunnskolen gis tilgang til kunst - og kulturuttrykk av mange slag. Hvert år utarbeides det et DKS-program for elevene i Skien. Programmet inkluderer mellom annet museumsbesøk, tur på Telemarkskanalen, en litteraturfestival og en filmfestival.

Den kulturelle skolesekken i Skien har egne nettsider hvor du finner hele programmet.

Kulturskolen

Kulturskolen i Skien finner du ved å følge lenken.

Lørdagsbarn

Lørdagsbarn er et profesjonelt kulturtilbud for barn, hovedsakelig mellom 2 og 12 år, og deres familier.

Lørdagsbarn har programrekker vår og høst. Lørdagsbarn er et samarbeid mellom mange aktører og varierer fra sesong til sesong.

Det deles ut gratisbilletter til familier som trenger det.

Lørdagsbarns sesongprogram finner du her.

Non-stop - et tilrettelagt fritidstilbud for ungdom

Non-stop er et tilrettelagt aktivitetstilbud for ungdom mellom 12-18 år. Non-stop holder til i Menstadhallen hver torsdag fra kl. 18-21. 

Pusur - et tilrettelagt fritidstilbud for barn

Pusur er et tilrettelagt fritidstilbud for barn mellom 2-12 år. Pusur har aktivitet i Menstadhallen hver tirsdag fra kl. 17-19.30.

Ungdomsrådet

Vi jobber for deg som er ungdom i Skien!

Ungdomsrådet består av representanter fra ungdomsskoler og videregående skoler i Skien, foreninger og fritidsentre. Leder er Andrea Gudbrands nestleder er Mathias Emmanuel Aas (valgt sep. 2020). Ungdomsrådet kan kontaktes via koordinator Frederik Lervåg

Mer om ungdomsrådet finner du her.

Team Fritid - fritidstilbud til ungdom

Team Fritid tilbyr kultur- og fritidstilbud til barn og unge i Skien kommune.

Vi har ungdomsklubber, flere «etter skoletid»-tilbud og vi arrangerer diverse aktiviteter og arrangementer for og med ungdom. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye tilbud, samt videreutvikle eksisterende tilbud, basert på ungdommenes egne ønsker og behov. I tillegg jobber vi med forebygging og integrering i tett samarbeid med SLT, politiet og barnevern.

Sjekk ut sidene våre fritidskien.no

 Fritidsklubber

HvorNavnAldersgruppe Dag og tidspunkt  Aktiviteter 
Åfoss Funkis 5.-8. klasse Tirsdag 17.30 - 20.30   
Klyve Toffo 5. - 7. klasse Tirsdag 14.00 - 16.30  
Gulset Underground 12 - 18 år  Fredag 14.00 - 17.00  

 

Etter skoletid tilbud

Vi har «etter skoletid»-tilbud tilknyttet ungdomsskolene i Skien. «Etter skoletid» er et åpent tilbud med enkel matservering som brødmat, suppe, gryter eller lignende. Her varierer det mellom organiserte og frie aktiviteter, programmert av teamet i samarbeid med ungdommene selv. Alle «etter skoletid»-tilbudene har tilgang til hall eller gymsal.

HvorAldersgruppeDag og tidspunkt
Kongerødhallen 8. - 10. klasse Tirsdag kl.14.00-17.00
Gjerpenhallen 8. - 10. klasse Tirsdag kl. 14.00-17.00
Mælahallen 8. - 10. klasse Onsdag kl. 14.00-16.30
Menstadhallen 8. - 10. klasse

Mandag kl. 14.30-17.00

Tirsdag kl. 13.30-16.00

Onsdag kl. 13.00-16.00 ( kun 7. trinn)

Torsdag kl. 13.30-16.30

Første fredag i måneden kl. 17.00-21.00

Gimsøy ungdomsskole 8. - 10. klasse

Onsdag  kl. 14.00-16.30

Gulset 8.-10. klasse

Fredag kl. 14.00-17.00

Positiv Fritid

Et drop-in tilbud for ungdom mellom 13 og 18 år hver mandag fra 17.00-20.30. Ulike gratis aktiviteter hver uke, ofte innebefattet et måltid.

Oppmøte og avreise fra Hedvigs Hybel.

Kontaktperson: kjetil.berge@skien.kommune.no

Hedvigs hybel

Hedvigs Hybel er en åpen møteplass i Skien sentrum med gratis mat, aktiviteter, kreativt verksted, gamingrom, musikkbinger med mer. Hedvigs Hybel er åpent mandag til torsdag fra 14-20 og sporadisk i helgene ved arrangementer og aktiviteter.

Graffiti

Når: Etter avtale
Vi holder egne kurs og workshoper hvor graffitiwriter Ammar Gunic lærer deltakerne bokstavdesign, piecedesign, fargebruk, sprayteknikk og mye mer. Ungdommer kan bli medlem i klubb/crew hvor de får tilgang til rimelig leie av utstyr/spray/grunning, beskyttelsesutstyr, kreativt verksted og skissemateriale på Hedvigs hybel, egen FB-gruppe og egen Writers Bench t-skjorte.
Medlemskap koster 250,- pr. semester.

Kontaktperson: Heidi.bekkevold@skien.kommune.no

Cosplay/kreativt verksted: 

Når: Mandag-torsdag

Alder: 13-26 år

Vi tilbyr ungdom eget kreativt verksted på Hedvigs hybel, spesielt tilrettelagt de som er interessert i Cosplay, men åpent for all form for kreativt arbeid! Vi har rom med egne arbeidsbenker, symaskiner, limpistoler, dremler, varmepistoler, loddeutstyr, verktøy til lærarbeid og mye mer. Vi arrangerer stadig kurs og workshop innen relevante tema for Cosplayere.

Digital tegning: 

 Når: Etter avtale.

 Vi arrangerer kurs i bruk av tegnebrettet Wacom og tegneprogrammet Krita. På huset har vi 6 Wacom tegnebrett og tilgang til Krita tegneprogram på 8 PC’er.

 Kontaktperson: Heidi.bekkevold@skien.kommune.no

Gaming: 

Når: man-tors
Alder: 13 – 18 år
I kjelleren på Hedvigs Hybel tilbyr vi tilgang på eget gamingrom for ungdom.
Meld deg inn en fast dag i uka, møt andre gaming-interesserte og spill på moderne gaming pc-er. Klubben arrangerer også egne gaming-arrangementer og miniLAN.
Medlemskap koster 250,- pr. semester. 

Kontaktperson: ole.herman.luthro.larsen@skien.kommune.no

Skien bibliotek

Skien bibliotek er åpent hele uka man-søn og har ulike gratisaktiviteter for barn, unge og familier både i ukedager og helger.

Se mer på bibliotekets egne hjemmesider.

Ungdomstilbud på Menstad

Menstad kan rock! Sammen med ungdom har vi satt i stand et øvingsrom (Bula) for band på ungdomsskolen. Rommet er fullt innredet med instrumenter og utstyr. Her kan band booke seg inn selv i egen øvingskalender og øve i tidsrommet 15.00-19.30 hver dag.

Alle må skrive under på kontrakt om bruk av rommet ved innmelding. Hvert band har en representant som sitter i styret.
Kontaktperson: anders.hogli@skien.kommune.no

Medietilbud på Gulset

Hvor: Nyhusvegen 24, 3726 Skien Underground/Overground
Alder: 13 – 18 år
Kontakt:
send oss en melding på Instagram, Facebook eller SnapChat; brukernavn uggulset eller kontakt Chris direkte på epost: christopherpaul.white@skien.kommune.no

DJ gruppe

Når: mandag kl. 14.00 – 17.00.

Vi holder introkurs to ganger i året i starten av hvert halvår. Her får man tilgang til utstyr og kompetanse. Vi er et kollektiv som bidrar i ulike aktiviteter. Alt fra skoleball/fest, klassefest, klubbaktiviteter, GalaxeGLOW og mange andre spillemuligheter.

Studiogruppe

Når: Torsdag kl. 18.00 – 21.00.

Lær mer om produsering/beat-making og andre måter å lage elektronisk musikk. Etter hvert vil det være mulig å booke seg inn i et fullt utstyrt studio. Mer info kommer. Samtidig får man også mulighet å lære om lyd- og lysteknikk for bruk på konserter, teater, o.l. Vi bistår også på aktiviteter som DJ-gruppen jobber med.

Podcast gruppe

Når: Tirsdag kl. 15.00 – 20.30.
Vi holder intro kurs to ganger i året og når man har tatt det, får man lov å booke innspillingstider i studioet. Her kan du spille inn podcast på topp utstyr og få lagt ut på plattformer som Apple music, Spotify, YouTube m.m.

Andre arrangementer/tilbud

GalaxeLan
GalaxeLan er et årlig dataparty som avholdes i oktober, i Skien Fritidspark.

Ferieaktiviteter
Vi tilbyr ulike ferieaktiviteter i sommerferien, vinterferien og høstferien. Disse er ulike fra år til år og i de ulike feriene, og offentliggjøres på fritidskien.no nærmere hver ferie.

UKM
Ung Kultur Møtes(UKM) er et konsept for fremvisning og dyrking av kreative hobbyer og uttrykk hos ungdom. Her arbeider vi sammen med Unge Arrangører for å sette opp en eller flere konserter, forestillinger, utstillinger, workshops, kurs eller lignende for og av ungdom i Grenland. UKM har tidligere foregått på Ibsenhuset, Ælvespeilet og på flere små scener rundt om i både Porsgrunn og Skien.
Kontaktperson: Heidi.bekkevold@skien.kommune.no

Kulturvenn
Kulturvenn gir nyankomne bosatte flykninger i Skien en mulighet til å oppleve byens mangfoldige kultur og fritidstilbud sammen med en frivillig kulturvenn eller vennefamilie.

Kulturvenn prosjektet er et samarbeid med Redd Barna Skien, og målgruppa er barnefamilier og enslige mindreårige flykninger.

Familiedager på Lie bydelshus
Annenhver mandag kl. 17-19. Her blir det ulike kreative verksteder for barna, åpen kafe hver gang med tilpasset familiemeny.

Inngang kr. 50,- pr barn

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om tilbudene våre finner du oss på facebook, instagram, discord og snapchat. Du kan også sende oss mail. Fagansvarlig for ungdomstilbudene er Frederik Lervåg.

Publisert: 24.10.2016 14:21
Sist endret: 20.10.2022 10:28