Næringsutvikling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien ligger sentralt til midt mellom Oslo og Kristiansand. Utbygging av vei og jernbane, nærhet til havn og kort vei til Torp flyplass gjør Skien til et godt sted å etablere virksomhet.

Skien kommunes målsetting er å være en god vertskommune for både eksisterende næringsliv og nye etableringer.

Næringslivet i Skien og Grenland

Næringslivet i Skien består i hovedsak av små - og mellomstore virksomheter som selger sine produkter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skien er en del av Grenlandsregionen som er vertskap for store nasjonale og internasjonale konsern og bedrifter med internasjonalt eierskap.

Næringsenheten i Skien kommune

Næringsenheten arbeider i grensesnittet mellom næringsliv, akademia, politikk og administrasjon. Vi skal koordinere og videreutvikle kommunens eget tjenestetilbud til næringslivet inkludert å utvikle attraktive næringsarealer og infrastruktur. Og vi skal styrke kommunens totale attraksjonskraft som bo - og etablerersted. Næringsenheten bidrar i kommunale planprosesser og øvrige politiske næringssaker og er forvalter av Skien næringsfond AS. 

Kontaktinformasjon

Næringssjef Monika Lønnebakke, telefon 480 50 316 eller monika.lonnebakke@skien.kommune.no

Næringsrådgiver Anita Andersen, telefon 402 46 368 eller anita.andersen1@skien.kommune.no

Næringsrådgiver Anniken M. Borgerås (permisjon)

Utbyggingsansvarlig Knut M. Amlie, telefon 913 33 483 eller knut.amlie@skien.kommune.no

Velkommen til Skien!

Se vår engelske nettside:  business, hyperscale datacenter and living in Skien

Skien næringsfond

Skien næringsfond bidrar til utvikling av næringslivet i Skien ved finansiell risikoavlastning til næringslivet. Det kan være utviklingslån, garantier, egenkapital og tilskudd.

For mer informasjon, se fondets egen nettside

Strømstøtteordning for næringslivet

En nasjonal strømstøtteordning for næringslivet er nå vedtatt i Stortinget. Ordningen vil bli administrert av Enova og tilskuddsperioden er 1. oktober til 31. desember 2022. Telemark næringshage har laget en informasjonsvideo som forteller om ordningen

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med Geir Halvor Haugen på telefon 907 69 700.

Etablering av virksomheter

Skien kommune ønsker flere bedriftsetableringer og sammen med ulike aktører tilrettelegger vi for etablering av virksomheter i Skien og Grenland. Det er Proventia som forvalter etablerertjenesten i Grenland. 

Kontaktpersoner etablerertilbud, «StartUp» og gründere

Hans Børge Lien, epost: hans@proventia.no 

Vibeke Hofsten Abrahamsen, epost vibeke@proventia.no.

Les mer om etablerertjenesten på Proventias nettsider 

Kurs for nye næringsdrivende

Skatteetaten tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis. Kurset går over fire timer, og du kan ta det på kvelds- eller dagtid.

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap.  Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.  

Les mer om kurs for næringsdrivende

Næringsfond og støtteordninger

Skien næringsfond

Skien Næringsfond AS ble etablert i 1982. Formålet er å bidra til å utvikle et mangfoldig næringsliv og få flere arbeidsplasser i Skien. Fondet gir finansiell risikoavlastning til nyskaping i eksisterende – og nyetablerte bedrifter.

Hovedproduktet er utviklingslån uten pantsikring med 4 års løpetid hvor det normalt gis to års avdragsfrihet. Det gis ikke støtte til kultur- og idrettsarrangement. Fondet arbeider tett sammen med nyskapingsmiljøet Industriinkubatoren Proventia på Herøya i Porsgrunn. 

Styret består av Knut Åge Andersen (styreleder), Emilie Schäffer (nestleder), Mona Nicolaysen, Halvor Berg-Hansen og Trond Ballestad. Daglig leder er Monika Lønnebakke  – telefon 480 50 316.

Grenland Næringsfond

Midlene skal brukes til nyskapingsprosjekter hos etablerte eller nystartede bedrifter med høyt jobbskapingspotensial i kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Finansiell risikoavlastning gis primært som utviklingslån (lån uten pantsikring). I noen tilfeller brukes også aksjekapital. Proventia AS har fått i oppgave å forvalte fondet på vegne av grenlandskommunene.

Søknader sendes til: Vibeke Abrahamsen vibeke@proventia.no

Andre støtteordninger

Det finnes ulike støtteordninger for bedrifter i etablerings- og utviklingsfaser. Start i Grenland som er en del av inkubatoren Proventia hjelper gründere med å få en god start på sin gründeridé. Proventia kan gi deg informasjon om hva som kan være aktuelt for deg å søke på. Inkubatoren Proventia er lokalisert i Herøya Industripark.

Innovasjon Norge har ulike støtteordninger for bedrifter som kan være aktuelle å se nærmere på.

Våre samarbeidspartnere

Grenland Næringsforening
Skien by
KRIO - Kjørbekk og Rødmyr interesseorganisasjon
Inkubatoren Proventia
Powered by Telemark
Innovasjon Norge Vestfold og Telemark
Visit Telemark
Grenland havn
Universitetet i Sørøst-Norge, NAV, NHO Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Analyser og rapporter

Regional analyse - Telemarksforskning

Strategisk næringsplan for Grenland

Strategisk næringsplan for Grenland (SNP) ble utarbeidet av Vekst i Grenland IKS på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet som er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan.

Strategisk næringsplan for 2017-2020 er en rullering av tidligere planer og angir mål og strategiske innsatsområder for næringsutviklingsarbeidet i regionen.

Produkttesting

Bedrifter som utvikler produkter og løsninger har ofte behov for å teste ut produktene på aktuelle brukergrupper i en tidlig fase. Skien kommune gir bedrifter mulighet til en slik uttesting i ulike avdelinger i kommunen. En testperiode vil kunne gi produsenter nyttige tilbakemeldinger som kan være med å forbedre produktet eller løsningen.

Vi ønsker nytenkning for å løse dagens - og morgendagens utfordringer på en smartere og bedre måte. Våre medarbeideres kompetanse kan bidra til å kvalitetssikre produkt- og løsningsutvikling, og vi ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for næringslivet.

Søknadsskjema og nærmere informasjon om ordningen.

Publisert: 25.10.2016 22:59
Sist endret: 11.01.2023 09:41