Datasenter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Google har kjøpt 2000 mål næringsregulert tomt i Skien!

Vedtatt reguleringsplan og nettkonsesjon

Høsten 2017 startet Statkraft reguleringsarbeid for en stor tomt på nær 3000 mål på Gromstul rundt 6 kilometer nord for Skien. Næringsutviklingsselskapet Site Telemark med eierskap fordelt mellom grunneier Løvenskiold-Fossum, Skien kommune og Telemark fylkeskommune ble etablert. Reguleringsplanen ble godkjent av bystyret i Skien kommune 31. mai 2018. I planen fremkommer det at 3000 mål reguleres og av de er rundt 2000 mål regulert til næring, primært til kraftkrevende industri som et datasenter.

Les mer om reguleringsplanen 


I november 2018 godkjente NVE nettkonsesjon for leveranse av energi til Gromstul ved å gi Skagerak Nett tillatelse til å bygge og drive Kiseåsen transformatorstasjon med tilhørende nettilknytning. Les mer om dette på NVEs nettsider

Google kjøpte tomt

9. august 2019 kunne ordfører Hedda Foss Five fortelle at gigantselskapet Google, gjennom sitt selskap WS Computing AS, hadde kjøpt nær 2000 mål av den regulerte tomten på Gromstul. Nyheten ble bredt omtalt i nasjonal presse.

Skien kommune har arbeidet lenge med WS Computing AS for å enes om en utbyggingsavtale for infrastruktur i Skien nord opp til tomten. Med infrastruktur menes vei, grøftesystem, vann og avløp. Utbyggingsavtalen ble sluttbehandlet og godkjent i bystyret i juni 2020.

Kjølevann

I januar 2020 varslet WS Computing oppstart av planarbeid for å levere kjølevann til Site Gromstul fra Norsjø gjennom en tunnel. Planprogrammet ble godkjent i mars 2020 etter en høringsrunde, og reguleringsplanforslaget ble førstegangsbehandlet i Utvalg for klima, miljø og byutvikling i juni 2020 og sendt på høring. Detaljregulering for kjølevann til Gromstul ble vedtatt av bystyret 3. november 2020.


Prosjektet følges spent av hele regionen og har fattet massiv nasjonal interesse. Det er i dag ingen tilsvarende datasenteretableringer i Norge. Skien kommune arbeider intensivt med prosjektet og er i tett dialog med Google/WS Computing AS og selskapets konsulenter for å sikre at kommunen fremstår responsiv og løsningsorientert.

Publisert: 28.08.2017 13:59
Sist endret: 02.08.2022 15:22