Ibsenprosjekt i offentlig rom - åpen utlysning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune og Telemarkskanalen kultur- og naturpark inviterer kunstnere til åpen utlysning om et større Ibsenprosjekt i Skien sentrum.

Prosjektet vil være en del av Vannvegens fortellinger, som jobber for synliggjøring av stedene langs Telemarkskanalen.

Tema

Perspektiv og refleksjon.
Henrik Ibsen forstod allerede som lite barn at alle ting endrer seg når nye perspektiver inntas. I sitt forfatterskap var Ibsen veldig opptatt av å endre perspektiv, og har mange henvisninger til vertikale bevegelser og det å se ting ovenfra eller fra andre vinkler.

Bakgrunn

I 2028 fyller Skiens store dikter, Henrik Ibsen, 200 år.
Skien kommune er en sentral aktør i arbeidet med en nasjonal og internasjonal storsatsning - Ibsen 2028. I den anledning skal derfor Ibsenbiblioteket med Sølvåren Ibsen formidlingssenter stå klart i 2028.

Ibsen-kunstprosjektet vil fungere på egenhånd, men også i høyeste grad som et frempek til det som skal skje i 2028 og veien videre. Skien kommune har stor tro på en utvidet Ibsensatsing, der verdiskapingspotensialet først og fremst ligger i tilgjengeliggjøring av et bredt tilbud av opplevelser inspirert av Ibsen og hans dramatikk for et mangfoldig og stort publikum.

Mål

Telemarkskanalen natur- og kulturpark og Skien kommune ønsker som en del av arbeidet mot Ibsens 200-års jubileum å realisere et større uteromsprosjekt. Målet er å øke oppmerksomheten og interessen rundt Henrik Ibsens kunstneriske bidrag til kritisk tenkning og refleksjon. Å opprettholde et fritt ytringsrom og enkeltmenneskets frihet er et kontinuerlig arbeid.

Hvordan?

Vi ønsker å få tak i de mest spennende forslagene ved å holde en åpen utlysning der vi inviterer inn bredt, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Praktisk informasjon

Vi ønsker kun en kort motivasjonstekst (maksimalt 1 side), CV og portfolio presentert i en sammenhengende PDF. Tre konkurransebidrag plukkes ut og tildeles 75.000 kroner hver for å videreutvikle skissene i en lukket konkurranse. Fra disse velges ett av forslagene til å realisere dette omfangsrike prosjektet. Budsjettet for realiseringen vil følge prosjektets ambisjoner.

Frist for innsendelse er 31. mai 2023.

Kontaktinformasjon: ibsen.formidlingssenter@skien.kommune.no

Publisert: 09.03.2023 10:00
Sist endret: 08.03.2023 13:25